Prepnúť na plnú verziu

Ján Kupecký

 * v r. 1666 Pezinok
16 7. 1740 Norimberg
barokový maliar, portrétista

<< predchádzajúca | zoznam osobností | ďalšia >>

     Patrí medzi najvýznamnejších tvorcov stredoeurópskeho baroka. Pochádzal z chu dobnej tkáčskej rodiny, ktorá sa do Pezinka prisťahovala z Mladej Boleslavi, pretože tu bola prenasledovaná pre svoje náboženské presvedčenie. Z Pezinka odišiel ako pätnásťročný chlapec do Holíča a jeho prvá zastávka bola vo Viedni, kde bol v rokoch 1683 – 85 učňom švajčiarskeho maliara Benedikta Clausa. Potom pôsobil v Benátkach a neskôr v Ríme ako kopista a súčasne sa zdokonaľoval v maliarskom umení na rímskej akadémii s podporou Matthiasa Füessliho a poľského kniežaťa Alexandra B. Sobieskeho. Okolo roku 1700 sa osamostatnil a mal vlastný ateliér. Do Viedne sa vrátil na pozvanie grófa Lichtensteina v roku 1709. Maľoval podobizne bohatej šľachty, kráľov a cisárov. V roku 1711 bol maľovať v Karlových Varoch portrét ruského cára Petra Veľkého na jeho žiadosť, v Drážďanoch zase saského kurfista a poľského kráľa Augusta III. a tiež v Prahe niekoľko portrétov Wussinovej rodiny. Z Viedne navštevoval aj Slovensko, namaľoval Mateja Bela, slovenských pastierov pri ohni, svoju matku v západoslovenskom kroji. Ponúkané miesto dvorného maliara vo Viedni neprijal a pred rekatolizačným tlakom odišiel do Norimberku a tu vyvíjal intenzívnu činnosť, maľoval významné osobnosti mesta a okolia, ctený a obklopený žiakmi, rytcami. Kupeckého diela sa nachádzajú v mnohých svetových galériách, v Paríži, Ríme, Miláne, Viedni, Norimberku, Drážďanoch, Moskve, Leningrade, Budapešti a i.
Vytvoril vyše štyristo obrazov, z ktorých sú mnohé nezvestné. Hodnotu a závažnosť Kupeckého obrazov dokumentuje aj 258 rytín, vyhotovených podľa nich. Dnes ich zostalo v svetových galériách iba 160. Napriek tomu, že žil a tvoril v cudzine a domov sa vracal iba na návštevu rodiny. Jeho charakter sformovalo rodné pezinské prostredie, ktoré našlo trvalý odraz i v jeho umeleckej tvorbe. Zomrel ďaleko od svojho rodiska, v nemeckom Norimbergu a tam je aj pochovaný vedľa svojho milovaného syna, ktorý zomrel vo veku 17 rokov. Ulica, na ktorej v Pezinku dodnes stojí Kupeckého rodný dom, je pomenovaná podľa neho.