Prepnúť na plnú verziu

Rybárske lístky

Zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov je daná právomoc obciam vydávať rybárske lístky a viesť o nich evidenciu.
Lístky sa vydávajú na základe ústnej žiadosti na prízemí Mestského úradu v kancelárii prvého kontaktu, správny poplatok za vydanie lístka je daný zákonom č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a platí sa v hotovosti v pokladni na prízemí MsÚ.

Ceny rybárskych lístkov:
  • trojročný rybársky lístok: 17 €
  • ročný lístok stojí: 7 €
  • mesačný lístok: 3 €
  • týždenný lístok: 1,50 €.
     

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz / pas


Od poplatku sú oslobodení:

  • žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva. Zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania;
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady SR a vlády SR;
  • osoby do pätnásť rokov.