Prepnúť na plnú verziu

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v roku 2022

  • 24. 02. 2022
  • 28. 04. 2022
  • 14. 06. 2022 (slávnostné MsZ)
  • 23. 06. 2022
  • 08. 09. 2022
  • 06. 10. 2022
  • 03. 11. 2022

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Pezinku nájdete tu.