Prepnúť na plnú verziu

Pezinské kultúrne centrum

Pezinské kultúrne centrum Sídlo:
Holubyho 42,
902 01  Pezinok
 

tel.:  033/641 20 93, 39 33
fax:  033/641 39 49
e-mail:  info@pkcpezinok.sk
web:  www.pkcpezinok.sk


 

Pezinské kultúrne centrum je príspevkovou organizáciou mesta Pezinok. Mesto ho zriadilo za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb svojich občanov. V rámci tohto organizuje kultúrne podujatia a aktivity. V Kultúrnom centre sa konajú rôzne súťaže, prehliadky, festivaly, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia. Ponúka kinosálu s kapacitou 425 miest, v ktorej je ročne premietnutých viac ako 200 filmov.


Programy na tento mesiac:

Dokumenty: