Prepnúť na plnú verziu

Notársky úrad

JUDr. Lucia ChovancováFotografia úradu

Radničné námestie 7 (prízemie)
902 01 Pezinok

tel.:  033/640 81 30, 31
e-mail:  lucia.chovancova@notar.sk

 

Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 - 16.30 hod.
utorok: 8.00 - 16.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
piatok: 8.00 - 16.00 hod.

 


 

Fotografia úraduJUDr. Jana Chovancová

Šancová 4 (naľavo od budovy SLSP)
902 01 Pezinok

tel.:  033/640 88 85 - 87, 0911 457 887
e-mail:  jana.chovancova@notar.sk

 

Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 - 16.30 hod.
utorok: 8.00 - 16.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 16.00 hod.
piatok: 8.00 - 16.00 hod.


Vykonáva nasledovnú notársku činnosť
  • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch a notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch
  • osvedčenie právne významných skutočností: o správnosti odpisov alebo fotokópií listín, o správnosti podpisov na listinách, o protestácii zmeniek a šekov, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní vlastníctva nehnuteľností
  • konanie vo veciach notárskych úschov (listín, peňazí, cenných papierov)
  • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (registrovanie záložných práv do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, registrácia občianskych združení do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb a iné)
  • konanie vo veciach dražieb
  • konanie o dedičstve, kde notár pôsobí z poverenia súdu a za odmenu ako súdny komisár a pripravuje všetky poterbné podklady pre vydanie uznesenia súdu a návrhy na uznesenie súdu o dedičstve.