Prepnúť na plnú verziu

Akadémia tretieho veku

O nás

Akadémia tretieho veku pri MsÚ Pezinok predstavuje záujmové štúdium. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ale je jednou z možností ako prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním duševnej a fyzickej rovnováhy občana tretieho veku.

Informácie o štúdiu

Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne (dvojročné). Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Letný a zimný semester má približne 6 dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného kurzu je 15 uchádzačov.

Kapacita frekventantov na študijný odbor Počítače pre každého je maximálne 20 študentov,  na zvyšné študijné odbory 1. ročníka sa snažíme uspokojiť prihlásených frekventantov. Do študijných odborov 2. ročníka sa prihlasujú úspešní absolventi 1. ročníka daného odboru. 

Celé štúdium končí po úspešnom absolvovaní dvoch ročníkov Akadémie tretieho veku a je zavŕšené slávnostnou promóciou, kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Výška školného za semester je určená nasledovne:

 

a) ZŤP, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia nad 65 rokov ............... 20,- €/semester

b) Ostatní frekventanti ............................................................................................. 30,- €/semester

 

Realizovanie výučby na ATV prezenčnou formou je podmienené  priaznivou epidemiologickou situáciou a aktuálne platnými opatreniami.

 

 

 

 


KONTAKT: PaedDr. Erik Špaňo, telefón: 033/6901 700, e-mail: erik.spano@msupezinok.sk