Prepnúť na plnú verziu

Zástupcovia primátora

Mgr. Mária Wagingerová
- školstvo, sociálna oblasť a kultúra
tel.: 033/6901 103, e-mail: maria.wagingerova@msupezinok.sk

 

Plat zástupcu primátora v danom roku:

 • v roku 2019
  maximálny možný plat (70% platu primátora): 2.277,- € (brutto)
  1. zástupca primátor Mgr. Mária Wagingerová má v roku 2019 určený plat vo výške 1.451,- eur (brutto), úväzok: 76%
  2. zástupca primátora Ing. Marián Šipoš má v roku 2019 určený plat vo výške 764,- eur (brutto), úväzok: 14%
   
 • v roku 2020
  maximálny možný plat (70% platu primátora): 2.454,- € (brutto)
  1. zástupca primátor Mgr. Mária Wagingerová má v roku 2020 určený plat vo výške 1.451,- eur (brutto), úväzok: 76%
  2. zástupca primátora Ing. Marián Šipoš má v roku 2020 určený plat vo výške 764,- eur (brutto), úväzok: 14%, ukončený dňa 7.10.2020 (vzdanie sa funkcie)
   
 • v roku 2021
  maximálny možný plat (70% platu primátora): 2.546,- € (brutto)
  zástupca primátor Mgr. Mária Wagingerová má v roku 2021
  od 1.1. určený plat vo výške 2.000,- eur (brutto), úväzok: 76%
  od 1.9. určený plat vo výške 2.400,- eur (brutto), úväzok: 100%