Prepnúť na plnú verziu

Zakúpenie parkovacieho lístka alebo parkovacej karty

Možnosť zakúpenia:Osadený parkovací automat pred budovou Mestského úradu

  • Parkovací lístok je možné zakúpiť v jednom z parkovacích automatov
  • Parkovacie karty je možné zakúpiť v pokladni Mesta Pezinok a v sídle prevádzkovateľa Pezinskej mestskej spoločnosti na Hollého 2 v Pezinku (len formou fakturácie)


Vodič je povinný zakúpiť parkovací lístok v parkovacom automate bezodkladne po zaparkovaní vozidla na vybranom parkovacom mieste.
Parkovací lístok, parkovaciu kartu alebo rezidentskú parkovaciu kartu je vodič povinný viditeľne umiestniť  za predným sklom motorového vozidla tak, aby umožnil kontrolu  všetkých údajov na parkovacom lístku.

Parkovacie lístky a parkovacie karty (aj rezidentské) sú platné v celej zóne plateného parkovania.


CENNÍK:

P. č. Názov Označenie Farba Doba použitia Cena s DPH
1. parkovací lístok z automatu biela 60 min. 0,50 €
2. mesačná parkovacia karta P1 zelená 1 mesiac 40,00 €
3. polročná parkovacia karta P6 ružová 1/2 roka 200, 00€
4. ročná parkovacia karta R12 žltá 1 rok 320,00 €
5. rezidentská parkovacia karta R biela 1 rok 0,00 €
6. rezidentská parkovacia karta platená RP biela 1 rok 200,00 €