Prepnúť na plnú verziu

Výstavy

Od: .
Do: .

Zobrazené sú 2 výstavy:

Peter Konečný - Minimal

Dátum:   29. 01. 2021,
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk

Skupinová terapia

Dátum:   15. 10. 2020,
Miesto:   Schaubmarov mlyn
Kontakt: Schaubmarov mlyn - tel.: 0902 366 416, e-mail: edu.schaubmarovmlyn@sng.sk