Prepnúť na plnú verziu

Stále expozície

 • MESTSKÉ MÚZEUM a GALÉRIA JÁNA KUPECKÉHO
  ul. M. R. Štefánika č. 1, tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk
  Expozície:
  Vo výstavných priestoroch sa pravidelne obmieňajú výstavy.
  Otvorené:    utorok - piatok:    10.00 - 17.00 hod.
  sobota: 10.00 - 16.00 hod.
  • Archeológia Pezinka
  • Jozef Franko - Sakrálna plastika
 • MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
  ul. M. R. Štefánika č. 4, tel.: 033/641 33 47, e-mail: muzeumpezinok@muzeumpezinok.sk
  Expozície:
  Vo výstavných priestoroch múzea sa pravidelne obmieňajú výstavy.
  Otvorené:    utorok - piatok 9.00 - 12.00 hod.  a 13.00 - 17.00 hod.
  sobota 9.00 - 15.00 hod.
  nedeľa 13.00 - 17.00 hod.
   
  • dejiny Pezinka od jeho prvej písomnej zmienky, cez feudálnu mestskú justíciu, cechy, remeslá až po národopis
  • dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi; v tejto expozcíii, jedinečnej v strednej Európe, sú vinárske lisy, unikátne sudy a pivničný inventár z 19. storočia
 • SCHAUBMAROV MLYN / SNG
  Cajlanská ul. č. 255, tel.:
  0905 984 410
  Expozíciu galérie tvorí reprezentačný výber maliarskych a sochárskych diel významných slovenských a zahraničných umelcov.
  Galéria tiež ponúka rôzne kultúrne prejavy pre verejnosť a organizuje prechodné výstavy.
  Otvorené:    štvrtok - piatok  9.00 - 16.00 hod.
  sobota - nedeľa    10.00 - 18.00 hod.
 • MINIGALÉRIA v Kultúrnom centre
  Holubyho ul. č. 42, tel.: 033/641 33 93, 39 49
  Expozície: pravidelne sa tu striedajú výstavy kresieb, karikatúr, fotografií a umeleckých remesiel.
  Vernisáže sa konajú vždy v pondelok o 17.00 hod.
  Otvorené: každý deň počas prevádzky Kultúrneho centra.