Prepnúť na plnú verziu
  • Skríningové testovanie COVID-19 v Pezinku
  • Zimná údržba

Podujatia

Najbližších 6 dní sa nekoná žiadne podujatie.

Zobaziť ďalšie
  • Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce