Prepnúť na plnú verziu

Harmonogram vývozu separátov z rodinných domov v roku 2022

NA STIAHNUTIE:

 

UPOZORNENIE: Žiadame Vás o vyloženie nádoby v čase od 5.00 hod.

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, Dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 10, 24 10 24 3
Február 7, 21 7 21 14
Marec 7, 21 7, 14, 21, 28 28 28
Apríl 4, 19 (ut) 4, 11, 19 (ut), 25 25 -
Máj 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 13, 27 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 11, 25 4, 11, 18, 25 18 -
August 8, 22 1, 8, 15, 22, 27 (so) 15 15
September 5, 19 5, 12, 19, 26 12 26
Október 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 10 -
November 14, 28 7, 14, 21, 28 7 14
December 12, 27 (ut) 12 5, 28 27

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 11, 25 10 24 3
Február 8, 22 7 21 14
Marec 8, 22 7, 14, 21, 28 28 28
Apríl 5, 20 (str) 4, 11, 19 (ut), 25 25 -
Máj 3, 17, 31 2, 9, 16, 23, 30 23 16
Jún 14, 28 6, 13, 20, 27 20 27
Júl 12, 6 4, 11, 18, 25 18 -
August 9, 23 1, 8, 15, 22, 27 (so) 15 15
September 6, 20 5, 12, 19, 26 12 26
Október 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 10 -
November 2 (str), 15, 29 7, 14, 21, 28 7 14
December 13, 28 12 5, 28 27

OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radničné námestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 11, 25 11 25 4
Február 8, 22 8 22 15
Marec 8, 22 8, 15, 22, 29 29 29
Apríl 5, 20 (str) 5, 12, 20 (str), 26 26 -
Máj 3, 17, 31 3, 10, 17, 24, 31 24 17
Jún 14, 28 7, 14, 21, 28 21 28
Júl 12, 26 6 (str), 12, 19, 26 19 -
August 9, 23 2, 9, 16, 23, 30 16 16
September 6, 20 6, 13, 20, 27 13 27
Október 4, 18 4, 11, 18, 25 11 -
November 2 (str), 15, 29 2 (str), 8, 15, 22, 29 8 15
December 13, 28 13 6, 29 28

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 12, 26 11 25 4
Február 9, 23 8 22 15
Marec 9, 23 8, 15, 22, 29 29 29
Apríl 6, 21 (št) 5, 12, 20 (str), 26 26 -
Máj 4, 18 3, 10, 17, 24, 31 24 17
Jún 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 21 28
Júl 13, 27 6 (str), 12, 19, 26 19 -
August 10, 24 2, 9, 16, 23, 30 16 16
September 7, 21 6, 13, 20, 27 13 27
Október 5, 19 4, 11, 18, 25 11 -
November 3 (št), 16, 30 2 (str), 8, 15, 22, 29 8 15
December 14, 29 (št) 13 6, 29 28

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 12, 26 12 26 5
Február 9, 23 9 23 16
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 30 30
Apríl 6, 21 (št) 6, 13, 21 (št), 27 27 -
Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 1, 15, 19 1, 8, 15, 22, 29 22 29
Júl 13, 27 7 (št), 13, 20, 27 20 -
August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 17 17
September 7, 21 7, 14, 21, 28 14 28
Október 5, 19 5, 12, 19, 26 12 -
November 3 (št), 16, 30 3 (št), 9, 16, 23, 30 9 16
December 14, 29 (št) 14 7, 30 29

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 13, 27 12 26 5
Február 10, 24 9 23 16
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 30 30
Apríl 7, 22 (pia) 6, 13, 21 (št), 27 27 -
Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 25 18
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 22 29
Júl 14, 28 7 (št), 13, 20, 27 20 -
August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 17 17
September 8, 22 7, 14, 21, 28 14 28
Október 6, 20 5, 12, 19, 26 12 -
November 4 (pia), 18 (pia) 3 (št), 9, 16, 23, 30 9 16
December 1, 15, 30 (pia) 14 7, 30 29

OKRUH VINICE

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(vrece)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(vrece)
Január 14, 28 14 28
Február 11, 25 11 25
Marec 11, 25 11 25
Apríl 8, 22 8 -
Máj 6, 20 6 20
Jún 3, 17 3 17
Júl 1, 15, 29 1, 29 -
August 12, 26 26 12
September 9, 23 23 9
Október 7, 21 21 -
November 4, 18 18 4
December 2, 16, 30 30 16