Prepnúť na plnú verziu

Primátor

Predstavenie
Ing. arch. Igor Hianik bol na volebné obdobie r. 2018 - 2022 zvolený do funkcie primátora mesta Pezinok ako kandidát za strany: OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU - občianska demokracia.

Kompetencie
Primátor je predstaviteľom mesta a jeho najvyšším výkonným orgánom. Je volený občanmi mesta v priamych voľbách na 4 roky.

Primátor:
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu.
   
Tel.: 033/6901 100, 101
E-mail: primator@msupezinok.skMajetkové vyhlásenia primátora:Plat primátora v danom roku:

 • v roku 2019
  minimálny (zákonný plat): 3.252,- € (brutto)
  maximálny možný plat po navýšení MsZ 60%: 5.203,- € (brutto)
  primátor Ing. arch. Igor Hianik má v roku 2019 stanovený minimálny (zákonný) plat vo výške 3.252,- eur (brutto)
   
 • v roku 2020
  minimálny (zákonný plat): 3.506,- € (brutto)
  maximálny možný plat po navýšení MsZ 60%: 5.610,- € (brutto)
  primátor Ing. arch. Igor Hianik má v roku 2020 stanovený minimálny (zákonný) plat vo výške 3.506,- eur (brutto)
   
 • v roku 2021
  minimálny (zákonný plat): 3.637,- € (brutto)
  maximálny možný plat po navýšení MsZ 60%: 5.820,- € (brutto)
  primátor Ing. arch. Igor Hianik má v roku 2021 stanovený minimálny (zákonný) plat vo výške 3.637,- eur (brutto)