Prepnúť na plnú verziu

Informačné centrum

Sídlo:

Foto: Eva Amzler

 

 

 

 

 

Budova Krušičovej kúrie
Radničné námestie 9
902 01  Pezinok


tel.:       033/6901 820
email:   infocentrum@pezinok.sk


Otváracie hodiny:
 
pondelok: zatvorené
utorok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
streda: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
štvrtok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
piatok: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod.
sobota: 9.00 - 13.00 a 13.30 - 16.30 hod
nedeľa: zatvorené
 

 

Informačné centrum je členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES).
Sídli v centre mesta Pezinok na Radničnom námestí č.9 v objekte Krušičovej kúrie.

Ponuka služieb:

  • poskytovanie turistických informácií o meste Pezinok a Regióne Malých Karpát
  • informácie o meste Pezinok a o regióne z oblasti histórie (historické pamiatky),  o prírodných atraktivitách (náučné chodníky) a cyklotrasách
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste
  • sprostredkovanie sprievodcovských služieb (historické pamiatky, náučné chodníky), návštevy múzeí, galérií
  • poskytovanie informácií  o kultúrnych podujatiach, múzeách, galériách, kultúrnych a športových podujatiach aj v okolí
  • poskytovanie regionálnej tlače
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov, orientačných máp a  publikácií o meste Pezinok a Malokarpatskom regióne
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • kopírovacie služby


Informácie o regióne Malé karpaty: https://malekarpaty.travel