Prepnúť na plnú verziu

Nocľaháreň

Oznamy:

Od 14.11. 2021 rozširuje ZSS mesta Pezinok prevádzku nocľahárne aj počas dňa v čase 9-15.00 hod. Dôvodom je nástup chladného počasia i záujem ľudí bez domova v seniorskom veku o túto službu.
Bežná prevádzka nocľahárne je v čase 19 – 7.00 hod každý deň.  Denný režim bude fungovať počas zimných mesiacov minimálne do konca februára 2022 alebo podľa potreby. Koordinátor nocľahárne v spolupráci s vedúcou ZSS,  kanceláriou primátora a úradom práce bude na týždennej báze monitorovať vývoj počasia a pohyb ľudí bez domova a spoločne podnikať kroky na ich bezpečné prespávanie v teplých priestoroch.

 


V nocľahárni na Bratislavskej ul. č. 22 v Pezinku sú sociálne služby poskytované celoročne v čase od 19 – 7,00 hod. V zimnom období sa snažíme otvárať od 17,00 hod.

Kapacita zariadenia je 17 klientov. Ubytovacia časť je rozdelená na mužskú časť s kapacitou 12 miest a ženskú časť s kapacitou 5 miest. Každá časť má  k dispozícii sprchy a WC. Izby sú dvoj, troj-lôžkové a jedna 4-lôžková. Každá izba je vybavená posteľou s úložným priestorom, stoličkami. Každý klient má k dispozícii posteľné vybavenie, uteráky a základné hygienické pomôcky. Klienti tiež majú k dispozícii kuchyňu vybavenú  chladničkou, malým varičom a kuchynským vybavením  k príprave jednoduchého jedla a v práčovni nocľahárne si môžu oprať osobné ošatenie. Momentálne v nocľahárni pracujú traja stáli  zamestnanci.


Ciele

Našim hlavným cieľom a poslaním je poskytnúť občanom bez domova domáce zázemie a výhľad pozitívnejšej budúcnosti.

Snažíme sa neustále poskytovať služby na vyššej a kvalitnejšej úrovni, v súlade s platnou legislatívou, etickým kódexom zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, v súlade s odbornými postupmi, ale tiež so zásadami dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ľudského a individuálneho prístupu ku každému občanovi, ktorý využíva tieto sociálne služby..


Služby

Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v nocľahárni sa  fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. poskytuje:
  • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
  • sociálne poradenstvo,
  • nevyhnutné ošatenie a obuv,
    
 2. utvárajú podmienky na:
  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny


Kontakty


Podanie žiadosti a tlačivá

Vyplnenú žiadosť potvrdenú praktickým lekárom doručí žiadateľ na Mestský úrad - Oddelenie Školstva a Sociálnej starostlivosti

Žiadateľ následne obdrží doklad od Mesta Pezinok, s ktorým sa môže ísť večer ubytovať.

 

Cenník služieb