Prepnúť na plnú verziu

Obchodná akadémia

Obchodná akadémia v Pezinku 
Sídlo:
Myslenická 1
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/642 34 10 (spojovateľka)
              033/642 21 21 (zástupkyňa riaditeľa)
e-mail:  sekretariat@oapk.sk
web:      www.oapk.sk
 
Riaditeľ:
Ing. Daniel Zoch
 
 
Obchodná akadémia je strednou odbornou školou špecializujúcou sa na všetky ekonomické predmety vrátane informatiky. OA je školou s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom väčšina žiakov pochádza z okresov Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava a Trnava.

Približný počet žiakov: 400
Kapacita: 13 klasických učební

Odborné učebne:
 • 2 informatika
 • 3 technika administratívy a HOK
 • 3 účtovníctvo
 • 4 jazykové učebne
 • 1 etika, spoločenská komunikácia
 • 1 fiktívna firma so zasadačkou
 • 1 zborovňa pre 40 osôb + kabinety
 • 2 odborné ekonomické predmety
 • 1 športové centrum (fitnes)
 • 1 veľká zasadačka pre 400 žiakov, malá zasadačka pre 30 osôb
 
Absolvent školy je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať práce v ekonomickej oblasti v štátnych, družstevných a súkromných podnikoch:
 • organizácia a technika riadenia
 • manažment
 • marketing
 • účtovníctvo
 • zásobovanie a odbyt
 • personalistike
 • vo finančných oblastiach
 • hospodárskej správe
 • v službách vo vedení administratívy
 • podnikateľskej a obchodnej činnosti

Profil absolventa je doplnený nevyhnutným všeobecným vzdelaním. Je logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti v praxi a trvale sa zaujímať o ekonomický vývoj doma a v zahraničí. Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium, najmä na ekonomickú univerzitu.Počas štúdia žiaci 3 a 4 ročníka vykonávajú 2-týždňovú odbornú prax v rôznych ekonomických činnostiach. Žiaci 3 ročníka majú možnosť vykonať štátne skúšky z kancelárskeho písania na stroji a hospodárskej korešpondencie. Všetci žiaci 4. ročníka majú možnosť počas štúdia absolvovať vodičský kurz pre osobné auto, malý motocykel, motocykel, poprípade pre nákladné auto.

Škola sa zapája do všetkých športových súťaží organizovaných asociáciou športu a krajským úradom, zapája sa aj do jazykových olympiád, matematických olympiád, súťaží v písaní na stroji a na počítači. V súťaži medzi fiktívnymi firmami, v účtovníctve, v súťaži aplikovanej ekonomike a zapája sa aj do ďalších súťaží organizovaných mestom, okresom či krajom.

Žiaci 1., 2., 3. ročníkov sa každoročne zúčastňujú exkurzií najmä súvisiacich s ekonomickými námetmi. Navštevujú i rôzne výstavy, múzeá v súlade s učebnými osnovami. Žiaci prvých ročníkov absolvujú lyžiarsky výcvikový kurz.
Zaujímavé je, že veľká väčšina žiakov je vyznamenaných a priemerný prospech žiakov OA sa pohybuje počas štúdia okolo 1,5.