DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKT WIFI4EU VRÁTANE SUPPORTU A PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - WIFI zóny (PDF formát / KML formát) Príloha č. 3 - Dohoda o grante Príloha č. 4 - Návrh zmluvy Príloha č. 4 - Å pecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb Doplňujúce informácie I (prílohy: príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8) Doplňujúce informácie II Doplňujúce informácie III Doplňujúce informácie IV Oznámenie o zruÅ¡ení súťaže   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKT WIFI4EU VRÁTANE SUPPORTU A PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - WIFI zóny (PDF formát / KML formát) Príloha č. 3 - Dohoda o grante Príloha č. 4 - Návrh zmluvy Príloha č. 4 - Å pecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb Doplňujúce informácie I (prílohy: príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8) Doplňujúce informácie II Doplňujúce informácie III Doplňujúce informácie IV Oznámenie o zruÅ¡ení súťaže   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKT WIFI4EU VRÁTANE SUPPORTU A PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - WIFI zóny (PDF formát / KML formát) Príloha č. 3 - Dohoda o grante Príloha č. 4 - Návrh zmluvy Príloha č. 4 - Å pecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb Doplňujúce informácie I (prílohy: príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8) Doplňujúce informácie II Doplňujúce informácie III Doplňujúce informácie IV Oznámenie o zruÅ¡ení súťaže   Náhľad dokumentu:     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PROJEKT WIFI4EU VRÁTANE SUPPORTU A PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET   Podmienky a súťažné podklady Príloha č. 1 - Návrh pre plnenie kritérii (DOCX formát / PDF formát) Príloha č. 2 - WIFI zóny (PDF formát / KML formát) Príloha č. 3 - Dohoda o grante Príloha č. 4 - Návrh zmluvy Príloha č. 4 - Å pecifikácia predmetu a rozsahu poskytovaných služieb Doplňujúce informácie I (prílohy: príloha 1, príloha 2, príloha 3, príloha 4, príloha 5, príloha 6, príloha 7, príloha 8) Doplňujúce informácie II Doplňujúce informácie III Doplňujúce informácie IV Oznámenie o zruÅ¡ení súťaže   Náhľad dokumentu:     ) Mesto Pezinok | Verejné obstarávanie
Prepnúť na plnú verziu


Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet

Kategória:
Zverejnené od 25. 10. 2021 do 05. 11. 2021