Prepnúť na plnú verziu

Životné prostredie

Pezinok – mesto priateľské k životnému prostrediu

K najdôležitejším prioritám samosprávy mesta Pezinok patrí starostlivosť o životné prostredie, chrániť a zveľaďovať životné prostredie pre nás i pre budúce generácie.

„Každý má právo na priaznivé životné prostredie.“
 

Mesto Pezinok dodržiava pri svojich činnostiach princípy prístupu k životnému prostrediu
  • ekologicky citlivá starostlivosť o verejnú zeleň
  • predchádzanie vzniku odpadov, bezpečné zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov environmentálne vhodným spôsobom
  • efektívne plánovanie dopravy