Prepnúť na plnú verziu


Kvalitnejší život a rozvoj mesta? Je nevyhnutné upraviť dane

Táto informácia bola publikovaná od 24. 11. 2020 do 30. 11. 2020

Rozvoj mesta a nové projekty na zlepšenie a skvalitnenie života obyvateľov. To je hlavný cieľ pezinskej radnice v budúcom roku. Na jeho naplnenie je však potrebná úzka spolupráca s občanmi. Na základe toho vznikol aj návrh Mestskej rady na mierne zvýšenie dane z nehnuteľností. Mesto si totiž uvedomuje, že v náročných časoch, ktoré aktuálne žijeme, nemôže ísť cestou radikálneho zvyšovania, ako to vlani urobilo viacero krajských a okresných miest na Slovensku. Mestská rada dala zelenú na prerokovanie tohto návrhu v decembrovom mestskom zastupiteľstve.

Miestne dane v Pezinku sa nezvyšovali osem rokov. Z hľadiska rozvoja mesta je nevyhnutné tento stav zmeniť. „Ak chceme neustále prinášať občanom služby v rozsahu, na ktorý sú zvyknutí, ale mesto aj rozvíjať z hľadiska logistiky, infraštruktúry, služieb, jednoducho života pre Pezinčanov, je potrebné upraviť sadzby dane z nehnuteľnosti“, vysvetľuje primátor mesta Igor Hianik. Zároveň dopĺňa: „Nejde o žiadne radikálne zvyšovanie, skôr o úpravu dlho neriešenej finančnej priepasti.“

Rozmeňme si to na drobné. Pezinská rodina žijúca v byte s rozlohou 70 štvorcových metrov v súčasnosti platí na dani z nehnuteľnosti 1,45 eur mesačne. Od budúceho roka by to malo byť 2,20 eur mesačne. Rozdiel je 75 centov, čo je v podstate cena jedného kopčeka zmrzliny. V prípade 1-poschodového rodinného domu s rozlohou 100 štvorcových metrov a so 4-árovým pozemkom v Pezinku ide o navýšenie o 1,79 eur mesačne.

Úprava sadzieb by sa mala dotknúť aj právnických osôb. Ak má podnikateľ prízemnú stavbu určenú na podnikanie s plochou 100 štvorcových metrov, zaplatí po novom mesačne 32,50 eur, čo je o 7,50 eura viac ako v súčasnosti.

Mesto Pezinok si uvedomuje, že finančné zaťaženie občanov mierne narastie, preto vo všeobecne záväznom nariadení navrhuje aj rozdelenie úhrady na maximálne tri splátky, a to nielen pre právnické osoby, ale aj fyzické osoby. Návrh zároveň prináša aj úľavy pre najzraniteľnejších. „Snažíme sa, aby sa toto nevyhnutné opatrenie výrazne nedotklo seniorov nad 62 rokov, zdravotne ťažko postihnutých a ľudí v hmotnej núdzi. Keďže návrh počíta s celkovým zvýšením sadzieb o približne 50 percent, navrhujeme týmto našim občanom poskytnúť zľavu v rovnakej výške, teda 50 percent, z dane na stavby na bývanie a byty“, hovorí primátor Igor Hianik. Pre ilustráciu, dôchodca nad 62 rokov by po novom zaplatil za byt s plochou 50 štvorcových metrov menej ako teraz, konkrétne 80 centov mesačne. V tomto roku to je 1,05 eur mesačne.

O návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach by malo mestské zastupiteľstvo rokovať v decembri. Mesto Pezinok môže aj vďaka navrhovaným zmenám pokračovať v rozvoji a skvalitňovať služby pre Pezinčanov.