Prepnúť na plnú verziu

František Sandtner

 * 27. 8. 1917 Pezinok - Grinava
24. 11. 1980 Bratislava
publicista, redaktor

<< predchádzajúca | zoznam osobností | ďalšia >>

     V rokoch 1923 – navštevoval ľudovú školu vo Viničnom, potom rok meštiansku školu v Pezinku a osem rokov Masarykovo štátne reálne gymnázium. V rokoch 1937 – 41 študoval odbor slovenčina – dejepis na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a absolvoval aj poľnohospodársku školu pre včelárov. Počas štúdií v Bratislave bol agilným členom a funkcionárom združenia Moyzes a spolku Ľudovít Štúr, v ktorom začal aj literárne pracovať. Bol redaktorom viacerých periodík: denníka Slovák (1941 – 45), časopisu Slovenský magazín (1941 – 45), Roľníckych družstevných novín (1946 – 52), Družstevnej výroby (1952 – 77) a mesačníka včelár (1931 – 77). V Slováku sa publicisticky nevyhranil, redigoval v ňom okrem kultúrnej a športovej všetky rubriky. Do Slovenského magazínu prispieval krátkymi beletristickými prácami. Po roku 1946 sa ako publicista venoval poľnohospodárskej, neskôr výlučne problematike včelárstva, zaslúžil sa o vysokú odbornú úroveň časopisu Včelár. Spolupracoval aj s periodikami Družstevník, Družstevný obzor, Roľnícky hlas, Slovenské poľnohospodárstvo, Slovenský roľník. Od roku 1949 bol členom Zväzu československých novinárov. V rokoch 1977 – 80 žil na odpočinku v Bratislave, kde i zomrel.