• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Július Žarnovický


 
 * 2. 4. 1853 Lazy pod Makytou
1. 5. 1917 Pezinok
 
národovedec, publicista, evanjelický farár

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Študoval na gymnáziu v Revúcej, na evanjelickom lýceu v Bratislave a dva roky teológiu na univerzite v Heidelbergu. Neskôr pôsobil ako kaplán v Záriečí, od roku 1881 bol evanjelickým farárom v Pezinku, súčasne 25 rokov pokladníkom, potom konseniorom bratislavského seniorátu. Jeho manželka Božena bola dcérou J. Ľ. Holubyho. Ako obhajca práv Slovákov vystúpil proti poštátneniu a pomaďarčeniu pezinskej školy. V politických zápasoch na prelome storočí podporoval slovenské záujmy. Publikoval náboženskú poéziu (Stráž na Sione 1915, 1916), články so vzťahom k národu, cirkvi a regionálnym dejinám. Vďačíme mu tiež za nájdenie Komenského spisu Informatórium školy materskej, ktorý vydal K. Salva v Ružomberku a rozšíril ho medzi vzdelanými Slovákmi. Zomrel v Pezinku, kde je aj pochovaný.