• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ján Mockovčák


 
 * 22. 1. 1799 Myjava
11. 9. 1885 Pezinok
 
kňaz, básnik

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

    Študoval na bratislavskom ev. lýceu, kde sa zapojil do štúrovského hnutia. Predseda Spoločnosti reči a literatúry československej (1829 – 30), farár v Pezinku. Básnické prvotiny publikoval v Tatranke Juraja Palkoviča. Vzorom mu bola nem. Biedermayerovská poézia. Autor duchovných piesní a modlitieb – Písne k uvítání a k posvěcení zvonu (1863), Písně k památce posvěcení chrámu, veže i zvonu (1870). Vystúpil proti štúrovskej kodifikácii, ale koncom 60. rokov štúrovskú slovenčinu prijal a stal sa horlivým prispievateľom Národných novín. Množstvo článkov a úvah publikoval v cirkevných časopisoch (Cirkevné listy, Stráž na Sione). Rozhorčene vystúpil proti zatvoreniu MS a slovenských gymnázií.