• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Karol Pekník

 * 20. 4. 1900 Pezinok
1. 10. 1944 Pohronský Bukovec
generál, účastník protifašistického odboja

<< predchádzajúca | zoznam osobností | ďalšia >>

     Po skončení štúdia na gymnáziu a na vojenskej reálke v Bratislave v roku 1917 navštevoval aj delostreleckú akadémiu vo Viedni, Akadémiu Ludovica v Budapešti a vojenskú akadémiu v Hraniciach. Svoje vzdelávanie zavŕšil v roku 1938 na Vysokej škole vojnovej v Prahe. Bol dôstojníkom, telovýchovným náčelníkom a učiteľom predvojenskej výchovy v Bratislave - Petržalke. Neskôr pôsobil ako major generálneho štábu v Brne a výcvikovej skupiny zboru v Banskej Bystrici. Počas druhej svetovej vojny, v rokoch 1939 – 44, pôsobil ako druhý náčelník Hlavného štábu Ministerstva národnej obrany a profesor Vysokej vojenskej školy v Bratislave. Po začiatku SNP odišiel z Bratislavy do Banskej Bystrice a od 4. septembra 1944 bol náčelníkom operačného oddelenia Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku. Prispel k riešeniu stratégie a taktiky ozbrojeného boja proti fašizmu. Po ústupe SNP do hôr padol v prestrelke s nemeckou jednotkou blízko Pohronského Bukovca. Po oslobodení jeho telesné pozostatky exhumovali. V Bratislave je po ňom pomenovaná škola a ulica, rovnako ako i v jeho rodnom meste.