• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Gustáv Mallý


 
 * 21. 5. 1879 Viedeň
3. 8. 1952 Bratislava
 
akademický maliar

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Narodil sa vo Viedni, ale ako sedemročný sa vrátil s rodičmi do Skalice. Po ukončení štúdií v Prahe a Drážďanoch sa oženil a krátko býval v Malom Tŕní (terajšie Vinosady). Odtiaľ sa v roku 1908 presťahoval do Pezinka. O tom, že námety pre svoje maľby čerpal najmä zo života ľudu malokarpatských a záhorských dedín a mestečiek svedčí mimo iných aj olejomaľba Pezinský trh, ktorá je v súčasnosti umiestnená v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. V roku 1911 založil súkromnú maliar školu v Bratislave. Medzi jeho prvých žiakov patril pezinský maliar Štefan Polkoráb, v 20. rokoch tiež Ľ. Fulla, K. Sokol, C. Majerník, J. Mudroch a i. Stal sa spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov v Martine v roku 1919 a Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave v roku 1921. Po oslobodení sa stal vedúcim Oddelenia kreslenia a maľovania SVŠT, a neskôr profesorom na Pedagogickej fakulte v Bratislave. V roku 1949 sa vzdal profesúry pre zlý zdravotný stav. Zomrel v Bratislave vo veku 73 rokov.