• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

RNDr. Ján Štohl


 
 * 26. 7. 1932 Pezinok
21. 3. 1993 Pezinok
 
astronóm

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Astronóm RNDr. Ján Štohl CSc. sa narodil v Pezinku. Matematiku a fyziku študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, doktorát z astronómie získal na Karlovej univerzite v Prahe. Od r. 1956 pracoval na Astronomickom ústave SAV, vo funkcii vedúceho pracovníka a vedúceho oddelenia medziplanetárnej hmoty. Už ako študent gymnázia si skonštruoval výkonný astronomický ďalekohľad a popularizoval ním astronómiu. V tom čase organizoval v Pezinku s kamarátmi pozorovanie meteorov. Po ukončení vysokoškolských štúdií sa venuje hlavne výskumu medziplanetárnej hmoty a jej rozloženia v slnečnej sústave. Uverejnil do 50 pôvodných vedeckých a odborných prác, najmä o meteorickej zložke medziplanetárnej hmoty, väčšinou vo svetových jazykoch, niektoré z nich v spoluautorstve s poprednými zahraničnými odborníkmi. Aktívne sa zúčastnil mnohých medzinárodných konferencií, sympózií, kongresov a pozorovacích programov (v Rusku, Kanade, USA, Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Anglicku, Švédsku, na Kube i v Mongolsku).
V roku 1970 bol zvolený za člena Medzinárodnej astronomickej únie a za člena jej komisie pre meteory a medziplanetárny prach. Vo funkčnom období 1976 – 1979 bol členom Predsedníctva tejto komisie. Bol vedúcim skupiny vedeckých pracovníkov, ktorej bolo udelené r. 1980 najvyššie vyznamenanie Slovenskej akadémie vied za vedeckovýskumnú činnosť – Cena SAV 1980 za štúdium štruktúry meteorických prúdov a charakteristík častíc medziplanetárneho prostredia. V roku 1980 bol zvolený za predsedu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV. Od roku 1970 prednášal externe astronómiu na Matematicko - fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po vypustení prvých umelých družíc Zeme zriadil v roku 1958 v Pezinku stanicu pre pozorovanie umelých družíc Zeme, ktorá bola zaradená do medzinárodnej siete staníc a vedená v nej ako stanica č. 1172. Neskôr sa veľmi aktívne zúčastnil vedeckej a vedecko - organizačnej práce programu Interkozmos. Za túto činnosť mu udelil Soviet Interkozmos v roku 1975 medailu za zásluhy o rozvoj medzinárodnej spolupráce pri výskume a mierovom využití kozmického priestoru a Československá akadémia vied mu v roku 1978 udelila striebornú medailu spoločného kozmického letu ZSSR – ČSSR. „Za zásluhy o rozvoj kozmického výskumu v ČSSR v rámci programu Interkozmos“. Slovenskej verejnosti je dr. Štohl známy najmä svojou rozsiahlou vedecko-popularizačnou činnosťou. Uverejnil mnohé desiatky článkov o astronómii, kozmonautike a kozmickom výskume. V roku 1974 mu vyšla v spolupráci s dr. Hajdukom vedecko-populárna kniha „K horizontom vesmíru“. V roku 1976 kniha „Zo života hviezd“. Autorsky sa podieľal na rozsiahlej encyklopédii astronómie.