• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ľudovít Rajter


 
 * 30. 7. 1906 v Pezinku
6. 7. 2000 v Pezinku
 
dirigent, hud. skladateľ a pedagóg

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Významný slovenský dirigent, hudobný skladateľ a pedagóg. Profesor Rajter položil základy dirigentskej školy u nás. Podieľal sa na vzniku Slovenskej filharmónie, ktorej bol v rokoch 1949 - 1976 prvým dirigentom. Zároveň pôsobil ako šéfdirigent Symfonického orchestra Československého rozhlasu (1968 - 1977). Intenzívne spolupracoval so zahraničnými hudobnými telesami v Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Nemecku. Od vzniku VŠMU roku 1949 bol činný ako pedagóg, roku 1991 bol v rámci rehabilitačných konaní vymenovaný za profesora. Dodnes a k jeho škole hlásia predstavitelia najmladšej generácie dirigentov. V oblasti kompozície predstavuje profesor Rajter v rámci Slovenska osobitý prejav, ovplyvnený budapeštianskymi a viedenskými školami, kde študoval. Má za sebou desiatky gramofónových, rozhlasových a televíznych nahrávok, je nositeľom mnohých ocenení (Rad Ľ. Štúra, Čestný kríž pre vedu a umenie Rakúska, doctor honoris causa v New Yorku, ...).
Dr. Ľ. Rajter bol čestným občanom Pezinka. K nášmu mestu, ktoré bolo jeho rodiskom, sa vždy hrdo hlásil.