• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ján Baptista Najmar


 
 * 27. 10. 1696 Trnava
27. 10. 1766 Pezinok
 
historik, geograf, kňaz, náboženský spisovateľ

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Popredný slovenský vzdelanec na počiatku Slovenského národného obrodenia. Po skončení gymnázia v Trnave študoval teológiu na univerzite v Košiciach a Trnave. Ako riaditeľ pezinského gymnázia bol jeho zástancom na vyšších úradoch. Do kultúrnych dejín sa zapísal svojou historicko-geografickou prácou Imago Hungariae, vydanou roku 1721 v Košiciach. Zhrnul v nej súdobé vlastivedné údaje o jednotlivých krajoch Uhorska. Píše sa aj o Slovensku a pravdepodobnom pôvode Slovákov. Vo svojom diele tiež ako prvý v období panstva latinčiny zaznačuje slovenské názvy miest. Písal aj náboženské práce v slovakizovanej češtine, ktoré odrážajú spôsob vtedajšieho barokového náboženského myslenia. Počas kázní kázal takmer výlučne po slovensky. Zomrel v Pezinku a pochovaný je v krypte pezinského katolíckeho farského kostola.