• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Juraj Koza Matejov


 
 * 4. 1. 1884 Lovčice
17. 12. 1973 Pezinok
 
redaktor, publicista a klerikálny ideológ

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Pôsobil ako rímsko-katolícky kňaz v Mošovciach. Od roku 1922 bol redaktorom orgánu HSĽS „Slovák“. V rokoch 1925 – 26 vydával a redigoval denník Slovenský národ a týždenník Chlieb. Okrem mnohých politických úvodníkov a článkov napísal: Kritika slovenskej politiky (v Slovenskom národe), štúdiu Andrej Hlinka (Slovenský národ), Program katolíckej akcie (v Našom priateľovi) a iné. Katolícko - výchovnými článkami pravidelne prispieval do Plameňa. Literárne a publicisticky bol činný aj pod pseudonymami: Čierny Havran, Cyril Veľkomoravský, Metod Devínsky a i. Prenasledovaný totalitným režimom zomiera v Charitnom dome v Pezinku, kde je aj pochovaný.