• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ignác Albert Ružička

 * 18. 4. 1777 Pezinok
15. 2. 1833 Veszprém
huslista, kapelník, regenschori, hudobný skladateľ

<< predchádzajúca | zoznam osobností | ďalšia >>

     Základy hudobného vzdelania získal u otca a strýka pôsobiaceho v Bratislave. Po roku 1970 sa stal hudobníkom (musicas dominus) a pravdepodobne aj správcom u grófa Viczayho v Hédervári. V rokoch 1800 – 27 bol prvým huslistom orchestra veszprémskej kapituly, a v rokoch 1827 – 33 bol regenschori vo Veszpréme. Počas pôsobenia vo Veszpréme vystupoval okrem riadneho zamestnania aj ako sólista. Účinkoval najmä v rámci hudobných akadémií, ktoré viedol dirigent F. Kémény. V roku 1813 sa predstavil s husľovým koncertom od P. Rodeho, o tri roky neskôr s vlastnou skladbou Uhorská pieseň s variáciami a v roku 1825 vystúpil aj v Bratislave. Pôsobil v období, pre ktoré bol charakteristický rozkvet cigánskych kapiel v Uhorsku a vývin i ustaľovanie verbunkového inštrumentálneho hudobného štýlu. Udržiaval osobný kontakt s jeho hlavnými predstaviteľmi, najmä s J. Biharim a A. Čermákom. Písal drobné verbunkové skladby (napr.
Cholera verbung, Búcsúzó a i.). Časť z nich (24 skladieb) vydal v zbierke Magyar Nóták Veszprém Vármegyéböl (1823 – 32), ktorú pripravil ako editor na podnet veszprémskej hudobnej spoločnosti. Zbierka vyšla ako prvé vydanie verbunkov. V 15 zošitoch obsahuje vyše 130 skladieb pre klavír, najmä tancov a tanečných suít od dobových autorov verbunkovej hudby. Okrem vlastných skladieb v nej uverejnil úpravy J. Bihariho, A. Čermáka, J. Lavottu a M. Rózsavölgyiho. Niektoré jeho skladby vyšli v zbierkach A. Bartaya, J. Bartalusa a i.