Kultúra

Kultúrny život v Pezinku, ktorý nadväzuje na bohaté tradície, zabezpečuje v súčanosti hlavne Pezinské kultúrne centrum, Mestské a Malokarpatské múzeum a Malokarpatská knižnica.

V meste sa pravidelne organizujú významné kultúrne podujatia nielen miestneho, ale aj regionálneho, Vinobranieceloslovenského a medzinárodného významu. Patria k nim: Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb Dychovky v Preši (každoročne v auguste), Permoník (medzinárodná výstava a burza minerálov, fosílií a drahých kameňov spojená s pouličným ryžovaním zlata; každý rok v auguste, Pezinský strapec (medzinárodná súťaž v tanečnom športe, každoročne v októbri) a ďalšie.
Zvláštnu pozornosť si zasluhujú oberačkové slávnosti Vinobranie, ktoré sú nielen oslavou vína, ale aj prehliadkou kultúrneho potenciálu Pezinka i širokého okolia.

Šíreniu kultúry a zdrojmi informácií o dianí v meste pre jeho obyvateľov i návštevníkov sú miestne médiá. Patrí k nim mestom vydávaný časopis - mesačník Pezinok (vychádza od roku 1967, donedávna  v 16-stranovom rozsahu a v náklade 10 000 kusov, ktoré sú distribuované do domácností v Pezinku) Od januára 2011 je zmenená forma, ktorú nahradila väčšia novinová vo formáte 290 x 390 mm. Miesto 16 strán má 12 väčších, čím svojím rozsahom predstavuje terajších 21 strán, teda o 5 viac.  Ďalej sú to Mestská televízia TV PEZINOK s. r. o., spravodajsko-reklamný týždenník Pezinsko a školské, resp. študentské časopisy, ktoré vychádzajú v miestnych základných a stredných školách.