• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Fridrich Moravčík


 
 * 20. 2. 1916 Budmerice
15. 10. 1993 Pezinok
 
akademický maliar, pedagóg, publicista

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Výtvarné umenie mal možnosť študovaťv rokoch 1938 – 1945 v Prahe, v Mníchove a vo Viedni. Po skončení štúdií na Akadémii výtvarných umení vo Viedni bol profesorom na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. V pedagogickej praxi sa venoval predovšetkým technologickej stránke užitého maliarstva, písmu. Stále hľadal nové technické možnosti svojho odboru. Pre zdokonalenie písmomaliarstva vynašiel zariadenie na radenie písma, ktoré umožňuje optické vyváženie svetelnosti v nápisoch. Teoretické znalosti tejto problematiky i svoje praktické skúsenosti a vynálezy vložil do knihy Metóda tvorby a radenia písma, ktorá sa dočkala viacerých vydaní. Popri pedagogickej práci vytvoril niekoľko sgrafít a dekoratívnych prác. jeho záujem o technologickú stránku maliarskej tvorby, ale aj o zdokonaľovanie písmomaliarskych techník, vyústili do vydania niekoľkých ďalších publikácií, ktoré majú priekopnícky charakter. Popri pedagogickej a publikačnej činnosti nemožno zabúdať na jeho maliarsku tvorbu, práve v nej sú zúročené jeho bohaté skúsenosti experimentátora s farebnou harmóniou, ale aj s tvarom a formou. Vytvoril niekoľko sgrafít a dekoratívnych prác, ale jeho tvorbe dominovala krajinomaľba, ako napríklad Cajla v zime, Pezinský trh, Holubyho ulica, Starý vinohradnícky dom, Zámok, Stará radnica, Habánsky dvor, Panoráma Pezinka (linoryt) a iné. Zúčastnil sa niekoľkých výstav angažovanej tvorby v Bratislave, Prahe a Viedni. Samostatne vystavoval v rokoch 1970 a 1976 v rodnom dome Jána Kupeckého.