• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

PhDr. František Bokes, CSc.


 
 
 * 24. 3. 1906 Pezinok
 20. 3. 1968 Bratislava
 
historik

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Bol vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Venoval sa najmä slovenským dejinám 19. storočia, ale aj geografii, slovenskej publicistike a žurnalistike. Známe sú jeho diela: Vývin osídlenia mesta Bratislavy, Dejiny Slovákov a Slovenska od najstarších čias až po prítomnosť a Historický atlas k slovenským dejinám, ktorý vypracoval s Dr. Vajcíkom. Päťzväzkové dielo Dokumenty k slovenskému hnutiu v rokoch 1848 – 1914 malo byť zavŕšením jeho vedecko-bádateľského úsilia. Žiaľ, náhla smrť prerušila jeho plány.