• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

JUDr. Jaroslav Minich


 
 * 24. 6. 1856 Modra
13. 10. 1900 Adamovské Kochanovce
 
národný dejateľ

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

    Navštevoval základnú školu v Pezinku, potom pokračoval v štúdiu v Modre a Bratislave. Po získaní titulu JUDr. pôsobil ako advokát v Pezinku. Do slovenského politického života vstúpil na rozhraní 80. – 90. rokov 19. storočia ako člen generácie prinášajúcej do slovenskej politiky teoretickú fundovanosť a širší európsky rozhľad. Spolupracoval najmä s M. Štefanovičom, stotožňoval sa s jeho kritickým postojom k politike martinského vedenia Slovenskej národnej strany. Zasadzoval sa za vytvorenie politického spojenectva nemaďarských národov Uhorska. V roku 1893 bol členom slovenskej delegácie na viedenských poradách o vytvorení aliančnej spolupráce s rumunským a srbským národným hnutím. Dňa 12. februára 1893 zorganizoval v Modre veľké ľudové zhromaždenie, ktoré sa postavilo proti maďarizačným akciám a za realizáciu národnostného zákona z roku 1868 a za všeobecné volebné právo. Je pochovaný na cintoríne v Pezinku.