• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

František Karol Meissel


 
 * 9. 1. 1837 Pezinok
28. 1. 1934 Viedeň
 
vlastivedný pracovník a lekárnik

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

    Po skončení Ľudovej školy v Pezinku študoval na gymnáziu v Jure, v rokoch 1851 – 53 v Bratislave a napokon pravdepodobne vo Viedni, kde absolvoval i štúdium farmácie na univerzite. Po štúdiách prevzal v Pezinku po otcovi lekáreň a tiež pracoval v mestskom zastupiteľstve, ale aj ako mešťanosta, mestský kapitán, predseda školskej stolice a mestský tútor sirôt. V roku 1874 založil vo svojom rodnom meste jeden z prvých dobrovoľných hasičských spolkov v Bratislavskej župe, a v roku 1905 založil v Pezinku prvé mestské múzeum. Pre toto múzeum zozbieral cenné exponáty, najmä z oblasti cechovej výroby, ktoré sú ešte aj dnes cennými exponátmi Malokarpatského múzea v Pezinku. Mnohé cínové predmety zachránil pred zničením za prvej svetovej vojny. Po prvom pokuse o vydanie pojednania o dejinách mesta Pezinok od Jána Polnera v šesťdesiatych rokoch 19. storočia, sa pokúsil priblížiť históriu Pezinka svojim spoluobčanom aj František Meissel. V roku 1902 vydal v Trnave u Maxa Goldmanna brožúru Bozin (Bazin, Pösing, Bösing) königl. Freistadt im Comitate Poszony am Fusse der Kleinen Karpaten. Okrem tejto kroniky mesta napísal aj knihu o pezinskom zlatom baníctve. Vo voľnom čase sa venoval maľovaniu krajiniek a pamiatok Pezinka a okolia. Vyhotovoval náčrty zanikajúcich historických objektov, maľoval akvarely a zachovali sa aj jeho farebné kresby hradov a kaštieľov na okolí. Zomrel 28. 1. 1934 vo Viedni.