• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ján Gros


 
 
 * 14. 9. 1759 Pezinok
29. 11. 1839 Bratislava
 
významný pedagóg a spisovateľ

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Študoval na Gymnáziu v Modre, na Evanjelickom lýceu v Bratislave, na Univerzite v Erlangene a v Jene. V rokoch 1791 – 1797 bol profesorom a riaditeľom prvého srbského pravoslávneho Gymnázia v Sremských Karloviciach, čím sa zapísal do kultúrnych dejín Srbska. Považujú ho za "otca srbskej flôry". Päť rokov pôsobil ako riaditeľ Gymnázia v Modre. V rokoch 1802 až 1838 bol profesorom a rektorom Evanjelického lýcea v Bratislave. Popri pedagogickej práci napísal učebnicu latinčiny (Derecta ratione linguam latinam in gymnasiis tradeacti – Viedeň 1794) a známymi sa stali jeho pohrebné kázne pri úmrtí profesorov bratislavského lýcea Štefana Fábryho a Samuela Žigmondyho (Parantale sacrum in honorem ac memoriam Stephani Fabry – 1817 a Laudatio funebris Samuelis Zsigmundy – 1833).