• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ondrej Šteberl


 
 * 23. 4. 1897 Pezinok
30.11. 1977 Bratislava
 
insitný maliar

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Patrí medzi najvýraznejšie a najvýznamnejšie osobnosti insitného výtvarného umenia na Slovensku a v Európe vôbec. Približne od roku 1965 sa venoval maľbe a kresbe, v ktorej prejavoval svoj výnimočný talent, neviazaný estetickými normami a konvenciami. Umelecky sa nevzdával, mal výtvarný inštinkt vrodeného nadania. V rozsiahlom maliarskom diele (okolo 1 000 obrazov) sa inšpiroval spomienkami na detstvo, mladosť i na roky prežité počas 1. svetovej vojny v Albánsku. Emociálne silný ohlas mali u autora biblické deje zo Starého zákona a kresťanstva. Ďalšie námety sú ovplyvnené podvedomím, snami a víziami. Jeho diela sú v majetku SNG v Bratislave, Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, Severočeskej galérie v Litoměřiciach a v mnohých európskych galériách a súkromných zbierkach. Vystavoval v mnohých európskych mestách ako Bratislava, Brno, Düsselsdorf, Lugano, Zagreb, Torino, Bagdad, Bonn, Oslo, helsinki a v mnohých ďalších. V roku 1969 získal cenu II. Trienále insitného umenia v Bratislave a v roku 1970 prvú cenu na výstave v Naivi ’70 v Záhrebe.