Úrady a inštitúcie

Úrady
Radničné nám. 7 033/6901 113
Radničné nám. 7 033/6901 700
M. R. Štefánika 10 033/641 11 72
Moyzesova 2 033/648 44 03
Radničné nám. 7 (prízemie)
Šancová 4
033/640 81 30,31
033/640 88 85 - 87
Moyzesova 2 033/2443 101
Radničné nám. 7 (prízemie) 033/6901 133
M. R. Štefánika 40 033/881 72 00, 881 71 80
Šenkvická cesta 5 033/640 64 91, 033/283 61 11
Polícia
Radničné nám. 7 (prízemie) 033/6901 182
Šenkvická cesta 14 0961/52 1111
Meisslova 5 033/641 23 33
Mestská poliklinika Hollého 2 033/2424 101
Mestský podnik služieb Trnavská 10 033/6901 805, 802
Hasiči Hasičská 4 033/640 30 62
Pošta Holubyho 28 033/640 35 15
Banky
Poisťovne