• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • Zoznam daňových dlžníkov
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Ján Borot


 
 
 * 21. 4. 1757 Pezinok
 4. 3. 1832 Žitava
 
Nemecko – kňaz, náboženský spisovateľ

<< predchádzajúca
| zoznam osobností
| ďalšia >>

     Študoval na ev. Gymnáziu v Modre a Bratislave, teológiu na univerzite v Halle. Farár v nem. ev. obci Habřín, zároveň správca čes. Zboru v Kovanci (1784). Senior čes. ev. obcí (1789), farár v Krabčiciach (1791), posledný duchovný správca církvi čes. exulantov v Žitave (1793). Na nápevy starších piesní písal duchodné piesne. Vydával katechizmy a iné náboženské príručky (Dvojí kázaní o stálosti v náboženstve a o povaze ev. kazatele, 1793). K práci Památka svěcení třetí jubilejní slavnosti císaři Karlovi (1830) pripojil krátku informáciu o pôvode města Žitavy a o ev. kazateľoch od najstarších čias. Spolupracoval so Š. Leškom pri zostavovaní spevníka pre čes. evanjelikov. Udržiaval kontakty s čes. národnými obrodencami, najmä s J. Dobrovským.