Cyklomaratón 2016 (1) - 6. deň

Bistra

Kartuziánsky kláštor Bistra, latinsky Domus Vallis jocosae, bol založený  ako tretí kláštor v Slovinsku. Založil ho v roku 1255 Bernard Spanheim, vtedajší vojvoda Korutánska. Pápež Alexander IV. udelil  v roku 1257  kláštoru dva pápežské privilégiá. Jednou z najdôležitejších výsad bolo oslobodenie od mýtneho na životné potreby. Z tohto dôvodu  sa začal kláštor rozširovať a tiež začal  nakupovať cudzie majetky. Prvé veľké krízové obdobie prišlo počas Primusa Jobsta, ktorý niekoľkokrát hrozil kláštoru uzavretím. V roku 1670 bola budova zasiahnutá silným zemetrasením, v roku 1773 požiarom. Po každej katastrofe, bola budova prestavaná. Koniec  kartuziánskeho obdobia predstavoval 29. januára 1782, kedy cisár Jozef II. vydal dekrét o zrušení kláštora. Nehnuteľnosť  bola v roku 1826 zakúpená priemyselníkom Francisom Galletom. Vlastníctvo nehnuteľnosti po Francisovej smrti prechádza na jeho dedičov, ktorí do roku 1945 žili v zámku. Po druhej svetovej vojne bol   majetok  znárodnený, od roku 1951 sa v budove nachádza Technické múzeum Slovinska.


Technické múzeum

Technické múzeum Slovinska je venované  zhromažďovaniu, ochrane a sprostredkovaniu slovinského technického dedičstva. Sídlo múzea je v bývalom kartuziánskom kláštore  Bistra. Na viac ako 6000 m² výstavnej plochy ponúka stále expozície z oblasti poľnohospodárstva, dopravy, lesníctva, spracovania dreva, poľovníctva, rybárstva, tlače a elektrotechniky.


Borovnica

Borovnica – (čučoriedka) sa nachádza na juhozápadnom okraji  Ľubľanaského močiara. V Borovnici sa nachádzal najväčší tehlový železničný viadukt v Európe, ktorý bol zničený počas druhej svetovej vojny. Zvyšok jedného stĺpa stále stojí v strede obce. Bol  dlhý 561 metrov  a vysoký až 38 metrov. Práca na stavbe, ktorú navrhol Carl von Ghega, bola zahájená v roku 1850, dokončená v auguste 1856, kedypo ňom prešiel prvý experimentálny vlak. Bol vystavané na dvoch poschodiach; prvé z nich malo 22 oblúkov, druhé, horné 25 oblúkov. Objekt  bol položený na 24 kamenných pilieroch, ktoré stáli na drevených pilónach zatlačených  do bažinatej hlinitopiesočnatej pôdy ... Pred druhou svetovou vojnou bol viadukt už v zlom stave. Voda presakujúca do  tehlových pilierov viaduktu uvoľnila  tehly a dubové pilóny začali hniť, takže celý objekt  začal pomaly sadať...


Podpeč

Podpeć je dedina na okraji Ľubľanaského močiara na úpätí kopca Krym. Mesto bolo od doby Rímskej ríše do polovice 19. storočia významným prístavom, čo sa zmenilo po vybudovaní  železničnej trate Ľubľana-Terst ...


Vrhnika

Vila Kunstelj - (Kunsteľ) je mešťianska vila, ktorá sa nachádza na hlavnej ceste Ľubľana  - Terst v centre mesta Vrhnika. Bola postavená v roku 1911 podľa plánov stavebného majstra Philipa Supančiča (Zupančič) pre bohatého obchodníka s drevom Josipa Kunstelja. Dvojpodlažná vila má drevené balkóny a sedlovú strechu pokrytú štylizovaným strapcom s dôrazom na pyramidálnu fasádu.
 

 

 

Bistra Gostilna Bistra Podpeč V pozadí biele vrchy Kamniško – Saviňských Álp Cyklistické cesty po Ľubľanskom močarisku ponúkajú mladým aj starším potešenie z jazdy.