Cyklomaratón 2016 (1) - 1. deň

POLZELA

Polzela  a jej okolie boli osídlené ešte v starých časoch, keď Markus Aurel postavil mohutný obranný tábor  pri bojoch Rimanov  s Germánmi . V Polzele sa na kopci nachádza  hrad Komenda, ktorý sa prvýkrát  spomína v roku 1170 pod názvom Heilenstein. Od 1323 do 1780 hrad vlastnili Maltézski rytieri, od  tej  doby sa vymenilo niekoľko majiteľov...

Hrad Komenda
Farský kostol sv. Margaréty  bol postavený neďaleko hradu Heilenstein. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1255. Pôvodný kostol bol pútnický. V roku 1263 sa stal komendátorskym kostolom , o čom svedčí reliéf maltézskeho kríža na strope v presbytériu. V priebehu storočí bol niekoľkokrát prestavovaný. V roku 1616 dostal svoju dnešnú podobu.
Tento kraj sa môže pochváliť najväčšou zbierku starých traktorov v Slovinsku. Je vo vlastníctve Ernesta Obermayerja z  Polzely.

Gora Oljka (Planinski dom)
Olivovy Kopec (734 m) prvýkrát sa spomína  v roku 1243 ako "Krížová hora".  Podľa zmluvy medzi majiteľkou zo Šostanju  a Maltézskymi rytiermi  sa na kopci nachádzali veľký kríž a kaplnka so sochou svätého   Jošta a svätej Neži  (Agnesy), ktorí tam stáli minimálne do polovici 17. storočia. V rokoch 1754 a 1757 tu bol postavený  dnešný kostol. Pozoruhodný je jeho hlavný oltár, vďaka ktorému sa  zaraďuje kostol na hore Olivovej medzi impozantné pamiatky. Je dielom sochára Ferdinanda Galla ....
Kopec Oljka
 
Mozirje
V Mozirju  sa „rozleje“ krása  rieky Savinje a do neba sa týči kopec Golte (1587 m N.V.). Cez  Mozirje tečú dva potoky Mozirnica a Trnava. Stará tradícia hovorí, že každý, kto sá raz umyje v potoku  Trnava, nemôže z Mozirja nikdy odisť.


Nazarje
Hrad Vrbovec, starý názov Altenburg, stojí na rovnom  skalovom  útvare na sútoku riek Dreta a Savinja. Prvá písomná zmienky o ňom pochádza z roku 1248. Svoju  súčasnú  podobu dostal okolo roku 1480. Jedným z majiteľov zámku boli  patriarchovia z Ogleju, gróf Vovbržani, grófi z Ceľska  a Habsburgovci ... Na kopci stojí františkánsky kláštor s kostolom Panny Márie z Nazaretu, ktorého predchodcom bola Loretánska kaplnka postavená v roku 1625.

 

 

MOZAIK DOŽIVETIJ SAVINJSKA IN ŠALEŠKA DOLINA:
https://www.youtube.com/watch?v=ShXGEZ6wL00#t=15

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI / MAJHNI KRAJI VELIKIH ZANIMIVOSTI     (Okres  ŠMARTNO OB PAKI):
https://www.youtube.com/watch?v=qdhj5KKC5Po

Muzej traktorov:
https://www.youtube.com/watch?v=HzCN8M7IseU