Cyklomaratón 2014

Termín cyklomaratónu:    7. - 15. 6. 2014
Krajina: Slovensko - Poľsko
Počet voľných miest: 15 pre cyklistov
0 pre necyklistov

NAKLADANIE BICYKLOV - 6. 6. 2014 o 18.00 h. na parkovisku pri križovatke 1. mája a Bernolákovej .
ODCHOD v sobotu 7. 6. 2013 o 7.30 h z parkoviska pri križovatke 1. mája a Bernolákovej.

 

 1. CENA ZÁJAZDU
  Cena zájazdu je 215 €. Účastnícky poplatok 100 € za zaradenie do zoznamu treba uhradiť do 20. 02. 2014 .
  Druhú časť ceny zájazdu treba uhradiť do 09. 05. 2014 . Údaje potrebné pre platbu:
  Číslo účtu: 5051867926/0900
  Účel platby: priezvisko a meno
  Variabilný symbol: dátum narodenia


  Po uhradení poplatku je potrebné o tom napísať e-mail Zlatkovi Blaževičovi: blazz@centrum.sk .
  V cene je zahrnutých 8 nocľahov s raňajkami, doprava autobusom s prívesom na bicykle, sprievodné vozidlo a cykloservis.

  Každý učastník jazdí na vlastnú zodpovednosť !!!
   

 2. TRASA CYKLOMARATÓNU


  MAPKY:  UBYTOVANIE:

   

 3. ZOZNAM ÚČASTNÍKOV (k 23. 4. 2014)

  1. Peter FEDER
  2. Alexander PRAVDA
  3. Peter ČAJKOVI
  4. Kristína POLÁKOVÁ
  5. Miroslav DEMOVIČ
  6. Silvia LOVÁSIKOVÁ
  7. Marian HEJDUŠEK
  8. Gabriela KNOTEKOVÁ
  9. Miroslava MÍCHŇOVÁ
  10. Martina VITÁLOŠOVÁ
  11. Ondrej KUŠNIER
  12. Karol MIŠKOLCI
  13. Miriam LAMPEROVA
  14. Ivan PESCHL
  15. Lucia CHURAVA
  16. Jozef ČEKEĽ
  17. Ľubica KALIVODÁ
  18. Milan REMEN
  19. Alena KOVAČOVSKÁ
  20. Vladimír KOLEŇAK
  21. Tomáš HRUZ
  22. Martin OCHABA
  23. Jozef HRBATY
  24. Ján VAŇATKA
  25. Zuzana LIPÁROVÁ
    
 4. STRETNUTIE ÚČASTNÍKOV
  07. 05. 2014 o 17.00 h na Mestskom úrade v Pezinku