5. časť - Srbsko (3/4)

Bačka Palanka - Novi Sad (48 km)

Bačka Palanka, R640 – 0 km
Pokračovanie po hlavnej trase začneme cestičkou, ktorá odbočuje oproti križovatke  doprava (na juhovýchod). Dovedie nás na breh Dunaja, neskôr vedie popod most "25. mája" (hraničný prechod do Chorvátska)

2,5 km - R650
Hneď za križovatkou je aj odbočka do neďalekej  peknej čárdy Kaloš (S), ktorá sa pýši najväčším kotlíkom na svete. Do tohto kotlíka sa zmestia 4 tony polievky a je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Asi 70 m od Rd23 prídeme na miesto, kde vpravo odbočuje makadam do približne 200 m vzdialenej čárdy. (Čárdu aj kotlík vo dvore možno vidieť aj z cesty  na východe z B.Palanki.)

3,7 km - R660 - od tohto miesta po hrádzi pokračuje zemitá cesta ( nekvalitná, vedie cez nie veľmi pekné prostredie, popri smetisku, takže nemá význam tadiaľto jazdiť) . Preto odbočíme doľava, sledujeme asfalt, ktorý nás privedie na hlavnú cestu do Futogu a Nového Sadu. Doprava na tejto ceste je veľmi frekventovaná.

4,7 km - R670 - vychádzame na hlavnú cestu smerom do Noveho Sadu a odbočíme doprava.

Alternatíva: priechod na pravý breh Dunaja, jazda cez Neštin do Banoštra, návrat na ľavý breh.

Táto alternatíva môže byť zaujímavá aj pre tých, ktorí do Srbska prichádzajú cez Ilok, lebo sa už nachádzajú na pravom brehu Dunaja. Vhodná je aj pre tých, ktorí do Belehradu chcú prísť jazdiac cez Frušku goru (pohorie - národný park s mnohymi kláštormi). Na konci sa týmto  spôsobom  možno vyhnúť trase B.Palanka – Begeč, na ktorej je veľmi frekventovaná doprava. Nevýhoda: cesta je tu v horšom stave a stále sa opakujú stúpania a klesania (do kopca a z kopca). Stúpania nie sú veľmi dlhé a ani veľmi náročné, no unavujú .

Naše doporučenie je - ľavý breh Dunaja, ktorý je krajší a zaujímavejší. Ti, ktorí sa predsa rozhodnú pre tento variant, musia z centra B.Palanki ísť doprava na hraničný prechod na moste "25. máj" , za  ktorým prichádzame na križovatku Alt 112. Od centra B. Palanki do tohto miesta je niečo vyše 3 km.

Alt 112: 0 km
Hneď po tejto križovatke začína stúpanie dlhé 1,2 km, s 85 m n.v. (Alt 112) do 125 m. Nasleduje zjazd do údolia potoka a potom, blízko hraničného prechodu, cez ktorý vchádzame do Srbska, ešte jedno krátke, ale strmé stúpanie.

2,7 km (127m n.v.)
Prechádzame hranicu, z Chorvátska vstupujeme do Srbska.

3,5 km (130 m n.v.) Alt 114 - doprava sa ide do obce Vizić aj na Frušku horu, my pokračujeme cestou rovno. Cesta schádza do obce Neštin.
5,1 km (100 m n.v.) - Alt 115, Neštin

5,4 km
Pomník na ľavej strane cesty. Dobrý výhľad na rieku - ak sú kriky orezané.

12,3 km (82 m n.v.) - Alt 116, Susek

15,7 km (83 m n.v.)
Na vchode do obce Koruška odbočuje doľava cestička do reštaurácie "Koroška" (S), penziónu "Dunavska terasa" (S,U) ako i rovnomenného kemp(U) vzdialeného 180 m. Odtiaľto začína výstup dlhý približne 1 km.

16,1 km (110 m n.v.)
Alt 117 - na východe z obce doprava odbočuje cesta do Silvošu a Ležimir (Fruška hora) - pokračujeme rovno.

16,6 km (136 m n.v.)
Koniec stúpania, najvyšší bod na ceste od Iloku do Banoštoru. Odtiaľto sa cesta spúšťa do obce Banoštor.

19,0 km
Vinárstvo Šijački (S,U) z ľavej strane cesty.

19,5 km - Alt 118
Na vchode do Banoštru odbočíme doľava, k približne 100 m vzdialenému prístavu kompy do Begeču. Využijeme kompu, aby sme sa dostali na druhý breh a potom pokračujeme v jazde smerom do Futogu hlavnou trasou. Cestovný poriadok kompy: premáva každých 30 min. Cena: 30 din na osobu, 150 din za auto. Vedľa kompy je aj reštaurácia "Jole" (Združenie športových rybárov, S).

Môžeme pokračovať ešte 11 km cez obec Čerević do Beočina, kde sa nachádza ešte jedna kompa, ktorá premáva do Futogu na ľavom brehu Dunaja.
(Pracovný čas je od 07.00 - 19.00, premáva každých 30 min. Cena je rovnaká ako  pri Banoštru, preprava aut je taktiež možná). V blízkosti kompy je piesková pláž (nie je zvlášť upravená), reštaurácia "Karaš" (S,U) (príjemné izby s dreveným nábytkom, vonku pekný trávnik na stanovanie – treba požiadať v reštaurácii o povolenie).

Neodporúčame pokračovať v jazde  po pravom brehu Dunaja od Beočinu: asfalt je v zlom stave a doprava je intenzívnejšia. Od Sremske Kamenice do Petroavradinu cesta je úzka a doprava veľmi frekventovaná (hektická situácia)

5,4 km
Z ľavej strany prichádza cesta obchvatu okolo B.Palanki; pokračujeme rovno.

6,4 km
Doprava z hlavnej cesty odbočuje makadamová cesta do čárdy "Florida" (S,U)  vzdialenej 1,2 km.

Keď sa pohneme k čárde, po asi 600 m prídeme na križovatku v tvare písmena "V", na ktorej treba odbočiť doprava. Pri čárde sa môže aj na divoko stanovať.
Oproti čárde, na druhej strane rieky, je Zelená duna (pieskovitá plytčina) - medzi domácimi milovníkmi Dunaja veľmi populárne miesto na stanovanie cez leto (aj tento kemp je nezriadeni,.......................? existuje tu kaviareň).  2 km od čárdy Florida (zemitá cesta cez les) je chatová oblasť Florida a pláž.

Prečo nie hrádzou od čárdy Kaloš k čárde Florida?
Hneď po odbočení od čárdy Kaloš konči asfalt a začina nekvalitná zemitá cesta, ktorá okrem toho prechádza aj vedľa mestkeho smetiska.

9,7 km
Prechádzame vedľa motela Poloj (S,U) z pravej strany cesty.

11,3 km - S Saran 2
Vedľa jedného domu z pravej strany odbočuje cestička, ktorá vedie na hrádzu. Na začiatku je závora,  ktorá je zvyčajne zavretá, no vedľa je dosť priestoru na prechod bicyklom - peším a cyklistom jazda po hrádzi nie je zakázaná. No zemitá cesta za závorou je v horšom stave, preto odporúčame  zostať ešte  hlavnej ceste.

11,8 km - R680
Križovatka v tvare písmena"V". Doľava sa ide do centra obce Čelarevo a my pokračujeme po ceste doprava.

13,6 km - R690
Na tomto mieste opúšťame hlavnú cestu a pokračujeme doprava asfaltovou cestou.

Alternatíva: hlavnou cestou do Gložana (Hložian), Begeču a Futogu do Noveho Sadu
(25 km, zelena čiara na mape)

V prípade silných dažďov sú zemité úseky trasy na tejto časti ťažko prejazdné, preto je lepšie zostať na hlavnej ceste.

R690 – 0 km

2,0 km - Alt 130
Križovatka v tvare pismena"V". Ľavá odbočka nás vedie miernejšou trasou cez centrum Gložan (Hložany) súbežne s hlavnou cestou. Pokračujeme po nej.

2,7 km - Gložan, Alt 140
Gložan, centrum (doprava), doľava vedie cesta do Bački Petrovac-Bačsky Petrovec

4,4 km - Alt 150
Späť vychádzame na hlavnú cestu a pokračujeme rovno. Na križovatke sa nachádza benzínová pumpa.

10,0 km - Ra1
Doprava môžeme odbočiť do centru Begeču. Pokračujeme rovno hlavnou cestou.

11,6 km
Salaš Cveja (S,U)  z ľavej strany cesty. Pred salašom z pravej strany sa nachádza reštaurácia "Stari As"(S)

13,7 km - Alt 170
Do Futogu pokračujeme rovno. Doprava odbočuje asfaltová cesta, na ktorej sa po 100 m môžeme pripojiť na hlavnú trasu (R800, pozrieť dolu).

15,4 km , Futog
Ak potrebujeme nejakú zakladnú súčiastku pre bicykel, ulica ktorá odbočuje doľava, nás privedie do predajne BIS (360 m).

16,1 km - Futog, R180
Na tejto V-križovatke pokračujeme doprava menej frekventovanou ulicou.

19,2 km - Alt 190
Futog, začiatok cyklochodníka z pravej strany cesty.

20,1 km - Vetrenik
Ulica z ľavej strany nás privedie do dobre zásobeného obchodu-servisu  pre bicykle "Bicikl centar Bleša" (260 m). Sledujúc hlavnú ulicu a prechádzajúc vedľa penziónu "Krovovi"(strecha) (23,3 km) prichádzame do Noveho Sadu.

28,4 km - Alt 220
Odbočujeme doprava smerom k Dunaju.

29,5 km - R940
Vychádzame na korzo vedľa Dunaja ku vchodu na novosadský štrand (pláž), a  spájame sa s hlavnou trasou.

13,9 km - R700
"V" križovatka, na ktorej treba pokračovať doprava. Za križovatkou je aleja s lavičkami, čo je  príjemné miesto na oddych.

14,9 km - R710
Vychádzame na hrádzu vedľa Dunaja. Z pravej strany prichádza cesta, ktorá vedie od bodu "S Saran 2" (1,6 km). Cestička,  ktorá sa skúšťa na rovnakej strane hrádze,  vedie do neďalekej chatovej oblasti a do niečo vyše 500 m vzdialenej reštaurácie "Šaran"(kapor) (S) . Pokračujeme doľava, na tejto strane nie je asfalt,  pred nami je asi 8 km úsek so zemitým povrchom.

17,5 km
Doprava odbočuje chodníček do neďalekej čárdy "Ložanj"(S). Čárda je na peknom mieste a oplatí sa zastaviť sa a oddýchnuť si tu v tieni stromov. Potiaľto je zemitá cesta v dobrom stave, ďalší úsek je plný prachu (ak je leto veľmi suché, treba byť pripravený na pravú "púšťnu" jazdu). No zato  okolie a atmosféra sú vynikajúce.

22,6 km - R720
Tu odbočujeme doprava, aj naďalej zostávame na hrádzi, ktorá sa teraz približuje k Dunaju pozdĺž jazera Jama.

23,0 km - R730
Vychádzame na asfaltovú cestu. Do Begeču treba odbočiť doľava, no skôr možno. navštíviť 300 m vzdialenú čárdu "Na Jami" (S,U), ktorá je obklopená zeleňou a vodou a má terasu s pekným výhľadom. Tu môžeme aj stanovať za mierny poplatok. Pri čárde na R730 odbočíme doprava.

23,8 km - R740
Z hrádze doprava odbočuje cestička do prístavu kompy Begeč - Banoštor (400 m). Kompa premáva každých 30 minút. Cena: 30 din po cestujúcim, 150 din pre auto.

24,5 km - R750
Opúšťame hrádzu a odbočujeme doľava smerom do centru Begeča sledujúc asfalt ( zemitá cesta, ktorá pokračuje rovno po hrádzi sa zhoršuje – je to teda horší  variant).

25,1 km - R760
Na okraji Begeču odbočíme doprava a potom ideme  do R790. Po R780 končí asfalt a nasledujúce  3 km ideme po zemitej ceste.

26,2 km - R790
Vraciame sa na hrádzu a pokračujeme dobrou zemitou cestou smerom do Noveho Sadu. Onedlho vyjdeme na breh veľkého rybníku, ktorý sa rozprestiera na veľkom priestore medzi cestou B.Palanka - Novi Sad a Dunajom ( rybník je už nejakú dobu bez vody, lebo  časť hrádze je na jednom mieste zrušená).

29,0 km - R800
Východ na asfalt. Na tomto mieste je odbočka doľava k 100 m vzdialenej hlavnej ceste. My odbočíme doprava k rieke po asfalte vedúcom cez úzku a zaujímavú hrádzu, ktorá rozdeľuje rybník na dve časti. Poznámka: ak je hladina Dunaja vyššia, v dôsledku čoho medzi R810 a R820 nie je možné prejsť, lebo je časť hrádze zrušená a je pod vodou,  treba z R800 pokračovať rovno k R820 zemitou cestou po hrádzi rybníka.

26,2 km - R810
Koniec asfaltu na križovatke v tvare  písmena "V". Pokračujeme doľava cez chatovú osadu. Nablízko je aj pekná čárda "Dunavac" (S,U). Poznámka: ak je hladina Dunaja  vyššia, úsek vedúci cez chatovú osadu môže byť pod vodou alebo blatový. Keď prejdeme osadu respektíve les, v ktorom sa osada nachádza, vychádzame na južný breh rybníka a po ňom prídeme do Futogu. V tejto časti zeleň, vodné zrkadlo hladiny rybníka a vzduch okolo nás sú naplnené hlasmi močiarnych vtákov, takže budeme mať pocit, že sa nachádzame uprostred pralesa. Všetko ostatné je natoľko vzdialené,  že nič nepočujeme a náš zážitok bude úplný.

32,4 km - R820
Na tejto križovatke v tvare písmena "T" doľava odbočuje zemitá cesta a my odbočujeme doprava na začiatok asfaltovej trasy po hrádzi.

33,6 km
Čárda "Mika" (S).

33,9 km - R830
Doprava odbočuje príjazdová cestička do prístavu kompy Futog – Beočin  (60 m).   Kompa jazdí každú hodinu od 06 do 20 hod. (v zime od 08 do18 hod. ). Nepremáva len keď je hmla a keď je rieka zľadovatelá. Cena: za bycikel 30 din za auto 150din.

34,2 km
Reštaurácia "Splav" - (plť)(S). Prechádzame vedľa neďalekého centra Futoga, odkiaľ sa týči ponad strechy okolitých domov veža mestského kostola. Na tejto časti hrádze je doprava pokojná,  preto budeme stretávať veľa prechádzajúcich sa, rybárov, cyklistov.. Ulica, ktorou pôjdeme, je  tichá.

36,0 km - R840
Začína sa ešte jedna neasfaltová časť. Jej dĺžka je 2,8 km a je v slabom stave Za suchého počasia sa po nej dá slušne jazdiť. Útecha: je pokojná na rozdiel od hlavnej cesty do Nového Sadu.

38,8 km - R850
Prichádzame na asfalt, pokračuje ďalej po hrádzi. Nasledujúcich pár kilometrov nás vedie vedľa niekoľko dobrých čárd a reštaurácií,  ktoré sa nachádzajú na oboch stranách hrádze.

40,1 km
Odbočka (doprava) do čárdy "Kamenjari" (S,U), ktorá sa nachádza v rovnomennej chatovej osade na brehu rieky (350 m). Čárda ma peknú polohu, a cigánska hudba je tu stále, možno povedať od rána do noci.

41,4 km
Na ľavej strane od hrádze je veľmi pekná reštaurácia "Ribarska noć" (S).

41,6 km - R860
Už sme v Novom Sade a na tejto "V" križovatke odbočíme doprava.

45,4 km - R920Nocľah - 5. deň
Ked obídeme lodenicu, opäť vychádzame na hrádzu vedľa rieky – teraz je to príjemné mestské korzo, popri  ktorom sa nachádza aj mestská pláž. Odtiaľto sa dostaneme k R930 – miesta, na ktorom treba vyjsť na most cez Dunaj.

47,4 km - R930
Opúšťame nábrežie a odbočujeme do ulice z ľavej strany. Tá nás  privedie ku vchodu na most.

47,6 km - Novi Sad, R940
Na tejto križovatky odbočíme doprava na most.


NOCĽAH:
Stara Pazova
GPS: N 44 58 11,1 ; E 20 09 45,0