3. časť - Srbsko (1/4)

Bački Breg (Maďarska hranica) - Sombor – Apatin (60km)

1.Bački Breg - Sombor (32 km)                 S - stravovanie
2.Sombor - Apatin (28 km)                        U - ubytovanie


Úsek od maďarských hraníc do Apatinu a Bačkej Palanki je mozaikou ciest a cestičiek, poľovných revírov a močiarov, odľahlých kútov skrytých hlboko v zeleni a miest s výhľadom.  Je to oblasť s mnohými čárdami - rybacími reštauráciami, v ktorých možno  prežiť večer pri dobrom jedle, nápojoch a živej hudbe s tradičnými tamburášskymi orchestrami.


1. Bački Breg - Sombor (32 km)
Hranica: 0 km (križovatka R0)

Doprava po ceste nie je veľmi frekventovaná a je dobrá. Po prvom kilometri prichádzame do B.Bregu a pokračujeme do obce Kolut (4,5 km od R0), do Bezdanu (9 km). Mesto Bezdan (bezo dna) s 8000 obyvateľmi  dostalo meno podľa víru pri brehu Dunaja, kde hĺbka vody dosahuje 30-40 m. V Bezdane prídeme popri benzínovej pumpe na križovatku R30. Pri pokračovaní cesty smerom do Apatinu treba odbočiť doľava.
Odporúčame, aby ste odbočili doprava (Batina) na trasu Bezdan - pobrežie Dunaja. V podvečer tu možno nájsť prijemné miesta na odpočinok.

TRASA 1

Na 5 km dlhej ceste k brehu Dunaja sa nachádza  množstvo čárd a okolie je veľmi prijemné, takže aj podmienky na príjemnú jazdu. Po 1,6 km od križovatky pri benzínovej pumpe v Bezdane (R30) prídeme na miesto, kde sa cesta rozdvojuje. Tu môžeme pokračovať rovno alebo po ceste vľavo (D1), ktorá nás dovedie do chatovej osady Šebeš Fok. Na jej  začiatku sa nachádza čárda "Srećko" – Šťastný (S, U). Obidve cesty sa neskôr spoja, takže sa netreba vracať, keď  pôjdeme cestou cez chatovú osadu.

Ak budeme pokračovať po hlavnej ceste, 3,8 km od benzínovej pumpey (R30) prídeme k bodu D2, kde môžeme odbočiť doprava na cestu, ktorá vedie do chatovej osady Kendija. Tá vedie do "EKO triedy" (S, U). Je to čárda so špecifickou atmosférou. V lese, na brehu mŕtveho ramena kanála Baračka (voda z ramena sa podzemným potrubím vylieva do Dunaja), sa tu nachádza niekoľko  dreveníc. V jednej je čárda a v druhej sa možno dá aj prenocovať. Všetko je tu  domácke a romantické. Majitelia sú prijemní. Nemožno však očakávať veľký komfortom (bez tečúcej vody, elektriny, izby s improvizovanými posteľami).  Milovníci dobrodružstiev a domácej atmosféry ( v Eko triede) si však prídu na svoje.

Späť na hlavnú  cestu: 200 m od križovatky D2 prechádzame na miesto, na ktorom sa opäť spájajú hlavná cesta a cesta cez chatovú oblasť Šebeš Fok. Je tu križovatka R50, z ktorej pokračujeme rovno, na breh Dunaja. Doľavá sa ide na hraničný prechod do Chorvátska.  Toto miesto je spojkou ciest z Chorvátska pre tých, ktorí do Srbska prichádzajú z tejto krajiny.

Po 4,4 km  od R30 prechádzame  cez križovatku D3 a pokračujeme rovno. Križovatku si treba zapamätať, lebo na nej pri spiatočnej ceste môžeme odbočiť na vedľajšiu cestu a tak sa vrátiť do Bezdanu a urobiť si pekný okruh.

Po 4 km prídeme na breh Dunaja. Cesta, ktorá odbočuje doprava, nás privedie do príjemnej chatovej oblasti Baračka, v ktorej nájdeme ešte niekoľko čárd (S, U). Je to výborné miesto na oddych alebo nocľah. Cesta, ktorá odbočuje doľava, vedie k sútoku Veľkého kanálu a
Dunaja. Tu si možno pozrieť starú bránu, ktorou sa reguluje hladina vody, z dielne Gustava Ejffela (Ejffelova veža).

Pri hladine vody +600cm (Bezdan) a +680cm (Apatin) sú všetky čárdy v tejto oblasti  k dispozícii, občas okrem čárdy Čonta a Pikec. Pri vodnej hladine +580cm sa chatová oblasť Baračka  uzatvára a vypína sa elektrina. V priemere každých 6-7 rokov je v auguste vysoká hladina vody, keď sa rýchlo topí sneh v Alpách. Počas jesene a zimy nie je hladina vody vysoká.

Kraj, v ktorom sa nachádzame bol dejiskom Batinského boja, ku ktorému došlo v novembri 1944. medzi sovietskymi a juhoslovanskými armádami na jednej strane a nemeckou armádou na druhej strane. Boj trval 26 dni.  Zahynulo v ňom asi 40 000 ruských a juhoslovanských vojakov. Pomník vybudovaný na počesť tohto boja, je na druhom brehu na kopci, na chorvátskej strane. Na srbskej strane je múzeum ako spomienka na tento boj.

Do Bezdanu sa môžeme vrátiť rovnakou cestou. No tí, ktorým neprekáža makadam (poľná cesta) a trochu nerovnosti, môžu na D3 odbočiť doprava a do Bezdanu prídu novou cestou: asi 400m za križovatkou prichádzame k odbočke do neďalekého múzea Batinského  boja (nachádza sa na pravej strane) a 880m od križovatky D3 prichádzame na križovatku D4, na ktorej do Bezdanu treba odbočiť doľava. Asi 1km od tejto
odbočky konči asfalt a pokračuje poľná cesta v zlom stave, ale len 2 km. Po tomto úseku pokračuje asfalt, za suchého počasia nie je problém.

Asi 320 m od začiatku asfaltovej cesty je križovatka D5, z ktorej treba pokračovať rovno (doľava sa ide do veľmi peknej chatovej oblasti Korlatoš, kde nie sú žiadne čárdy, ani  možnosť nocľahu, ale je to veľmi príjemná jazda popri domčekoch v lese nad kanálom Feketeviz).
Po niečo vyše 1 km výjdeme na hlavnú cestu v Bezdane (R70). Ak sa rozhodneme pre túto cestu do Bezdanu, celková trasa je dlhá asi 11km.

Či na D3 pokračovať po hrádzi Dunaja do Bački Monoštor a dediny Kupusiana?
Tento úsek je dlhý necelých 19km a je veľmi zaujímavý. Vedie cez stred Monoštorského močiara a možno  povedať, že je to najdivokejšia časť na srbskom úseku popri Dunaji: možno tu po ceste  uvidieť jelene a srny (pri troche šťastie aj celé čriedy ) ako
prechádzajú cez hrádzu z lesu k Dunaju napiť sa vody. Sú tu aj diviaky, volavky, bociany... Cesta po hrádzi je spočiatku štrkovo-makadamová,  neskôr zemitá a temer po celej dĺžke prechádza cez monoštorský poľovný revír. Táto jazda po nerovnom teréne je pre tých, ktorý
majú radi dobrodružstvá po neznámych cestách. Poznámka: poľovný revír môže byť zavretý v čase parenia jeleňov (od konca augusta do konca septembra, zvyčajne od 25.08 do 25.09).

Na tomto úseku je aj chatová osada Daraži Fok, za ktorou jedna cestička odbočuje doprava,  je to 4,7 km po D3. Oblasť sa nachádza na brehu Dunaja a od hrádze je vzdialená pár sto metrov. Ak pokračuje po hrádzi smerom na Apatin, po 200 m je ešte jedna odbočka do tejto oblasti. Nie je tu ani voda, nie elektrina.

Asi 1 km za druhou odbočkou (na 1420 km toku Dunaja) je miesto vhodné na stanovanie.(s výhľadom na rieku, možno tu prejesť aj na ostrov-adu ( ak je výška hladiny  Dunaja +100 m merané pri Bezdane).

Na 10,8 km od križovatky D3 je križovatka, z  ktorej sa rovno pokračuje hrádzou do Apatinu, vľavo sa odbočuje na makadam do Bački Monoštor (4km), a doprava do chatovej oblasti Dondo (1km), po 100 m, hneď pod hrádzou, prídeme do sympatickej čárdy "Kod Švabe" ( U
Švába) v štýle "nezaujíma ma" (baš ma briga).

Na 12,1 km od križovatky D3 prechádzame vedľa strážnej chatky  na pravej strane hrádze. Vedľa nej, pri kanáli Stari Dunavac vedie lepšia cesta k Monoštoru. Na 18,6 km prichádzame na asfalt na hrádzi Kupusina - Apatin, alebo na hlavnú cestu.

Tkáčovňa  v Bezdane
Miesto, ktore určite treba  v Bezdane navštíviť, je tkáčovňa hodvábneho damašku "Novitet-Dunav" . Táto látka sa v nej vyrába ručne vyše sto rokov. V tkáčovni sa aj dnes nachádzajú drevené tkáčske stroje, ktoré sú rovnako staré ako  priestor, v ktorom sa nachádzajú.
Všetko je z dreva, vrátane podlahy, čo dáva tamojšiemu ovzdušiu špecifickú vôňu. Zvláštnosťou je, že sa tu nenachádza múzeum, ale dielňa, ktorá i dnes funguje. Možno tu vidieť ako sa "rodí" damašek. Ten sa, na rozdiel od českého ( z bavlny), tká z hodvábu a najjemnejšej egyptskej bavlny podľa originálnej technológie z konca 19 stáročia. Ručná výroba damašku bola už inde dávno zanikla, takže v súčasnosti je "Novitet"  jedinou dielňou svojho druhu v Európe. Každý v nej vyrobený kus látky je unikátom.

Tkanie damašku do Bezdanu priniesli majstri, ktorí koncom 19. a začiatkom 20. storočia ručné tkanie "žakaru"  učili v umeleckých školách
v Česku a Maďarsku. Voľakedy bolo v Bezdne  funkčných 100 strojov. Väčšina z nich však bola zničená počas druhej svetovej vojny. Dnes  sa v "Novitete"  nachádza 18 zachovaných strojov, niektoré pochádzajú až z roku 1871.

V Bezdane na bode R30, ked odbočíme doľava, pokračujeme do dediny Bački Monoštor. V Bezdane prechádzame aj cez križovatku R60 (10km od R0), na ktorej sa vľavo odbočuje na hlavnú cestu do Somboru. My pokračujeme rovno do dediny Bački Monoštar, kde je cesta miernejšia a vedie bližšie k Dunaju. Asfalt na tomto úseku je dobrý.

Na 14,1 km od R0 vstupujeme do lesa, ktorý je zaroveň aj poľovným revírom (jelene, srny). Jazdou po zelenom chládku, asi po 500 m prechádzame vedľa poľovníckeho domčeka "Štrbac" (S), ktorý sa nachádza na pravej strane cesty. Pokračujeme k mostíku na Veľkom kanáli, ktorý označuje aj miesto, kde je koniec lesa a poľovného revíru (15,3 km R0). Hneď za mostíkom prichádzame na trojuholníkovú križovatku R80, na
ktorej pokračujeme rovno.

16,6 km - R90
Bački Monoštor - veľká, príjemná obec, vhodná na prestávku alebo dovolenku (dobré podmienky na ubytovanie v súkromí - pozrieť databázu na stránke Dunau-info). V celej obci sú turistické informačne značky, ktoré nás nasmerujú, takže ubytovanie je veľmi ľahké nájsť.
Z B. Monoštru do Somboru je asfaltová cesta, najprv v horšom stave, no neskôr oveľa lepšia.

25 km
Prechádzame vedľa schátralého, ale zaujímavého kaštieľa z pravej strany cesty. Bývalý  kaštieľ patril rodine Juranović ( Vamošer salaš).

29,3 km - R100
Križovatka, na ktorej vychádzame na hlavnú cestu do Somboru a odbočujeme doprava. Nachádza sa blízko mesto, preto treba  na tom úseku počítať s frekventovanejšou dopravou.

30,2 km
Na pravej strany začína dobrá cyklocesta.

31,5 km
V ulici,  ktorá  vedie do centra Sombora ,sa nachádza predajňa súčiastok na bicykle a servis "Meksiko" (ul.12.Vojvođanske udarne brigade br. 27)

Sombor je krásne staré mesto s príjemnými ľuďmi, peknými ulicami a fasádami,  ktoré  žije spomaleným rytmom. Veľká biela katedrála Graševina (rizling rýnsky)je karmelitánsky kláštor. V Sombore bolo otvorené prvé kino na Balkáne (r. 1912.), v tomto meste bola prvá asfaltová ulica na Balkáne (r. 1911, Parížska ul.). Je v ňom veľa  ubytovacích zariadení. Viac o Sombore na stránke www.so-sombor.com

32,1 km - R 130
Na tomto mieste treba odbočiť doprava.2. Sombor - Apatin (28 km)

Sombor, R 130: 0 km

Pokračujeme po hlavnej ceste smerom do Apatinu - tento úsek je veľmi frekventovaný. Na východe z mesta z ľavej strany cesty začína aj chodník pre peších, ktorý môžu  použivať cyklisti s podmienkou, že nebudú jazdiť rýchlo. Pri východe z mesta ešte raz prechádzame
cez Veľký kanál. Vzhľadom na to, že tento kanál sa ako had kľukatí  po tejto časti Vojvodiny niet teda divu, že prvá časť cesty cez Srbsko je známejšia ako vzdialený Dunaj.
No čoskoro sa veci zmenia.

Krátko pred prejazdom cez kanál, doprava od hlavnej cesty, odbočuje a klesá cestička do asi 700 m vzdialenej čárdy "Andrić". Je to miesto, ktoré pre veľmi prijemnú atmosféru a vynikajúcu kuchyňu (špecialita: paprikáš  - gulašova polievka, ktorá sa tu pripravuje s úctou,
zbožným rešpektom a prísnym rituálom). Bolo by škoda toto miesto obísť. Na tej strane je aj miestna pláž.

6,6 km - R150
Tu opustíme cestu do Apatinu a odbočujeme doprava, na cestu do dediny Kupusina (veľká kapusta). Doprava je málo frekventovaná, asfalt je pevný a kvalitný.

9,7 km - Kupusina, R170
Na ľavej strane križovatky je benzínová pumpa a napravo rozvod elektriny. Odbočujeme doprava.

12,7 km
Prichádzame na breh kanálu Dunaj-Tisa-Dunaj. Asfalt nás tu vedie doprava, a po 1 km prechádzame cez kanál. Na tom mieste je budova s kanálovým stavadlom, a ihneď za nim je R190(13,1km) - je to miesto, kde odporúčame isť na trasu č.2, do čárdy Štuka (šťuka) (S).

TRASA 2:

Stavadlo (priehrada) - čárda Štuka – stavadlo (4,2 km)

Vzhľadom na to, že celá trasa vedie po zemitom chodníčku, zjazdná je za suchého počasia. Les a kľukatý chodníček sú očarujúce,  čárda je dôstojným finále, čo vrelo odporúčame.


0 km - R190
Od stavadla sa ide po zemitej cestičke vedúcej pozdĺž kanála.


0,2 km - D10
Tu jedna širšia lesná cestička odbočuje doľava a dozadu, my pokračujeme rovno.

~0,4 km - D11 – miesto, na ktorom opúšťame cestu vedľa kanálu a odbočujeme doľava, na chodníček ktorý nás vedie do lesa. Ponárame sa do zázračného zeleného sveta, kde pokoj ešte viac umocňuje spev vtákov, čo si možno užívať pri „plavbe“ úzkym chodníkom za hry
svetla a tieňov pod vysokým korunami stromov.

1 km D12
Pokračujeme rovno, cez širšiu lesnú cestu.

1,4 km - D13
Pokračujeme rovno, cez ešte jednu širšiu lesnú cestu. Na strome uvidíme napadné označenie  chodníka (pozrite obrázok vpravo), čo nám uľahči orientáciu.

1,8 km - D14: tu odbočujeme doľava

2,1 km
Čarda "Štuka" (S). Miesto skryté v amazonskej zeleni, na brehu kanála Monoštorsky dunavac (rameno Dunaja), tajomstvo miestnych alasov (rybárov). Na lúke pokrytej pieskom sú stoly a stolice z kovaného železa – podľa vzoru  parížskych kaviarní, akoby vynorené z nejakého paralelného sveta. Kanál vlastne predstavuje starý tok Dunaja, ktorý sa premenil na mŕtve rameno, keď v roku 1975  prehradili rieku pri Apatine.

Tu možno prenocovať za symbolickú cenu, dokonca je možnosť prenajať si aj čln. No  sú tu len základne veci ( bez elektriny, voda zo studne, improvizovaná sprcha zo suda vo dvore, šopa). Je to miesto len pre tých, ktorí nemajú nič proti robinzonovským podmienkam. V čárde si možno kúpiť niečo na pitie (ceny sú symbolické), strava sa pripravuje len z toho, čo si návštevníci prinesú. No istotne sa ľahko dohodnete na nejakej rybičke,  ktorú chytil niektorý z rybárov.

Čárda  je vždy dostupná, bez ohľadu na hladinu Dunaja, lebo sa nachádza na "suchej" strane hrádze. Koncom zimy a na jar (február - marec) hladina v tejto časti starého Dunaja sa riadene zvyšuje skrz trenie rýb.

Asi 1,3 km dolu kanálom Monoštorski Dunavac, na sútoku kanála Šarkanj, sa nachádza poľovnícky dom Kazuk, bývalá Titova vila. Dá sa tam prísť len člnom, po dohode s rybármi alebo zamestnancami čárdy.

Návrat je rovnakou cestou ako príchod.

Do Apatinu pri stavadle (R190) pokračujeme rovno, sledujeme asfaltovú cestu. Očakáva nás veľmi príjemná a mierna časť, ktorá nás bude viesť po hrádzi vedľa Kupusinskeho kanála a Monoštorskeho Dunajca, cez bohatú zeleň stromov a lúk. Doprava akoby ani neexistovala, asfalt je kvalitný, takže sú všetky podmienky pre pohodový prechod cez tento priestor, za príjemného rozhovoru so spolujazdcami  (alebo sám so sebou, ak nemáme spolujazdcov).

16,7 km

Prechádzame vedľa čárdy "Pčela"(včela) (S) (vpravo dolu pod cestou). Je to príjemné miesto na trávniku vedľa kanála. Je vhodné si dať pauzu alebo obed. Podobná je aj čárda "Brunai" (17,8 km) a medzi nimi je  súkromný kemp "Marry land" (U), v ktorom sú aj malé drevené domčeky-bungalowy, aj všetko ostatné je malé: malý tenisový kurt, mini golf, malý krytý bazén...
Majiteľ žije v Apatine, takže vždy nie je v kempe, ale ak ho telefonicky zavoláme príde (pozrite databáza ubytovania) veľmi rýchlo.

19,5 km - R200

Do Apatinu sa  pokračuje rovno.

Ak máte chuť si zaplávať, môžete na R200 odbočiť doprava, k asi 1 km vzdialenej pláži v chatovej osade Vagoni (vozne).

V tom prípade po 400 m na križovatke D17 odbočiť doprava, v osade (rovno sa poľnou hrádzou a cez Monoštorski močiar ide do Bezdanu, a k bode D3-pozrieť  vyššie). Na tejto križovatke sa rovno pred nami nachádza drôtená brána poľovného revíru, pri ktorej sa konči asfalt na ceste po hrádzi. Počas poľovníckej sezónny je brána  zavretá, no ako sme už naznačili, my na tomto mieste odbočíme doľava a spúšťame sa z hrádze cestou, ktorá  vedie k rieke. Cesta je asfaltová prvých 50 m a potom je makadam.

Po ďalších 400 m je potrebné na D18 odbočiť doprava k pláži, ktorú vidno už z tohto miesta. Pláž nie je veľmi upravená, ale je piesočná a príjemná. V osade sa nachádza i čárda "Vagoni"(U,S).

Od osady začína "Gornje Podunavlje", národný prírodný park  osobitného významu (1403-1433 km Dunaja). Park má prvú kategóriu ochrany.


Pri pokračovaní v ceste do Apatinu konečne jazdíme vedľa Dunaja. Cesta po hrádzi je stále skvelá.

21,7 km
Prechádzame vedľa čárdy "Harčaš" (U,S) (vľavo, v blízkosti cesty) a ihneď za ňou a vedľa odbočky na príjemnú skrytú pláž na brehu Dunaja (doprava). Pláž je asi 500 m ďaleko a ide sa cez les. Keď je hladina rieky vysoká (zvyčajne na jar), chodníček je zaplavený. Rameno Harčaš je jedno od najväčších miest na celom toku Dunaja, kde sa trú ryby, zvlášť šťuky a sumce (harča- po maďarsky znamená šťuka).

23,5 km
Vľavo od hrádze odbočuje cesta k pár sto metrov vzdialenému kempu "Zelena glava" (zelená hlava). Kemp sa ešte buduje. Keď bude hotový, bude tam hotel, drevené bungalovy, kemp prvej triedy, reštaurácia a malé jazero. priestor pre prvých kempujúcich by mal byť
hotový do leta roku 2009.

Barina (močiar) Hermina a starobylé mesto Aranjoš

Cestičkou cez stred kempu možno prísť aj do 500 m vzdialeného (od hrádze) opusteného domčeka, kde sa nachádzajú zvyšky starého parného čerpadla z roku 1887. Čerpadlo sa používalo na reguláciu hladiny vody v kanáli Mirni Dunav (Mierny Dunaj)- niekedy tade
pretekal Dunaj. Takže Kupusina a Monoštor pred 200 rokmi boli na brehu Dunaja.

Môžeme pokračovať aj ďalej, poľnou cestou a stále sledujúc kanál Mierny Dunaj, kde na konci  prídeme do bariny Hermina. Barina je hlboká vyše 30 m  je časťou starého toku Dunaja. V antickom čase tým starým tokom prechádzala hranica medzi Rimskou rišou (vľavo, západného) a Saramatského (Byzantského) kráľovstva (vpravo, východného).

Na kopčeku, ktorý uvidíme v poli na pravej strane, existuje neoficiálne archeologické nálezisko, o čom svedčí jediná staroveká figúrka,  ktorá sa nachádza v Bačkej a pochádza z tejto lokality. Aj dnes sú tam viditeľné stopy rímskej priekopy, ktorá viedla  až po Nový Sad    (nájdeme ich v neďalekom domčeku  v poli). Predpokladá sa, že priekopu postavili Sarmati ako obrannú čiaru pred Rimanmi. História mu zanechala názov Ager (priekopa) Romanus Antius.

Na rovnakom mieste, dnes „učesané“ pluhmi  sa na poliach nachádzalo  mesto Aranjoš (Araňoš), ktoré sa prvýkrát spomína v 11.storočí a z ktorého  sa neskôr sformovala srbská osada Vranješevo. V 18.st. tu trestanci  vliekli lode hore prúdom, a ako hovoria legendy, dnešná barina Hermina, ked ešte bola súčasťou  Dunaja, bola veľmi silný a veľmi nebezpečný vír, v ktorom sa potopilo mnoho lodí. Vrtošivá rieka sa neskôr rozhodla,  že v tom istom storočí odbočí a vytvorí si nový tok, zanechajúc Herminu.

24,5 km
Vľavo pod cestou sa nachádza zotavovňa "Boja" (U,S) a asi 100 m ďalej z pravej strany je veľká reštaurácia "Rebrača" (U, S) známeho
basketbalistu Željka Rebrače. Na brehu v blízkosti reštaurácie sa nachádza pekná pláž ( vidno ju z cesty).


26,9 km
Apatin, R210
Apatin je veľmi staré mesto (v písomných dokumentoch sa prvý krát objavuje pod týmto mNocľah - 3. deňenom v 1011 roku), ktoré aj dodnes zachovalo svoj zvláštny šarm a ducha. Meno dostalo podľa toho, že sa tu nachádzalo sídlo Kalockej diecézy ( opatii-opatia - Apatin)

Možnosti ubytovania v Apatine sú početné ( pozrite databáza ubytovania na stránky Donau-info). Nachádzajú sa tu aj dve predajne pre cyklistov  a servis).

Okrem starých kostolov je v meste  vybudovaný aj nový pravoslávny kostol Sabora svetih apostola. Kostol sa nachádza na samom korze  vedľa  brehu rieky, v blízkosti čárdy "Zlata kruna"(Zlata koruna) (S, U). Promenádu treba navštíviť, pretože je odtiaľ nádherný
pohľad na rieku, ktorá tu  od vekov vytvára oblúk lemovaný  nádhernými zelenými brehmi. Viac o Apatine na stránky www.turizam.apatin.com.


NOCĽAH
Ilok
GPS: N 45 12 58,5 ; E 19 22 51,9