1. časť - Maďarsko

KALOSCA ČARDA
www.kekdunavendeglo.hu
szavai@kekdunavendeglo.hu

Reštaurácia sa nachádza 5 km od Kalocsi priamo na brehu Dunaja. Gerjen - Kalocsa je medzinárodný prístav a trajektový terminál, leží vedľa novootvorenej cyklocesty EuroVelo 6.

Kalocsa (historický slovenský názov aj Kaloča) je maďarské mesto na ľavom brehu Dunaja v Báčsko-malokumánskej župe.
V roku 1000 tu uhorský kráľ Štefan I. zriadil prvé biskupstvo v Uhorsku, v roku 1135 bolo povýšené na arcibiskupstvo, prvým biskupom bol Astrik. V roku 1529 bolo mesto zničené Turkami.
V roku 1784 založil arcibiskup Adam Patachich na základoch hospodárskej evidencie stredovekého kláštora a svojej objemnej 17 000 zväzkovej súkromnej zbierky biskupskú knižnicu obsahujúcu dnes vyše 140 000 zväzkov, medzi inými aj neoceniteľné staré rukopisy.
Kalocsa je centrum poľnohospodársky orientovaného regiónu a najväčšej pestovateľskej oblasti papriky. Sídli tu Múzeum papriky a Výskumný ústav papriky.
V roku 2002 tu boli otvorené termálne kúpele.
V Kalocsi sa narodil svetoznámy sochár Nicolas Schöffer, ktorý tu má múzeum so svojimi pôvodnými modelmi, kresbami a projektmi. Jeho svetelná a kinetická veža je jednou z dominánt mesta.
Mesto má 17 500  obyvateľov.
Nachadza sa tu aj hotel Pirosarany, v  preklade „červené zlato”, čo je synonymum pre červenú paprika.


BAJA
Hotel Danube, 65OO Baja, Szentháromság tér 6. 65OO Baja | Tŕnisté námestie|
http://www.hotelduna.hu

Baja  je mesto v kraji Bács-Kiskun, na juhu Maďarska. Má 37 000 obyvateľov.
Okolie Baje bolo nepretržite obývané od konca doby železnej, ale existujú dôkazy o prítomnosti človeka od prehistorických čias. Osada sama bola s najväčšou pravdepodobnosťou založená v 14. storočí. Po dobytí Maďarska Osmanskou ríšou sa mesto rozrástlo viac ako iné mesta v okolí a v roku 1696 mu bolo mu udelené mestské právo.
Maďarský názov mesta je odvodený z tureckeho jazyku alebo menej pravdepodobné je, že pochádza z chorvátstine,  kde "bull" znamená "býk".
Prvá zmienka o meste je z roku 1308. Počas tureckého dobývania v 16. a 17. storočí to bolo oficiálne centrom pre región. Táto éra viedla k migrácii Bunjevcov-Chorvátov a Srbov do mesta. Bol tam tiež aktívny františkánsky kláštor s mníchmi z Bosny .
Vzhľadom k jeho umiestneniu na Dunaji sa mesto stalo dopravným a obchodným centrom pre celý región. Obilie a víno bolo naložené na lode a proti prúdu bolo transportované do Rakúska a Nemecka. Do roku 1765 tvorili miestne obyvateľstvo tri národy, Chorváti (pod názvom dalmatínovia ), Nemci a Srbi . Maďari, ktorí utiekli pred Osmanskou ríšou a neskôr sa vratili  do Maďarska,  získali späť stratené majetky. Podľa toho, podľa nariadenia vlády národ Dalmatica bol premenený na národ Hungarica. Dokonca v roku 1768 zvolený  starosta skladal prísahu v chorvátskom jazyku vo františkánskom kostole.
V roku 1918, po prvej svetovej vojne počas prímeria  mesto bolo pod správou novovytvoreného Kráľovstva Juhoslávie . Po Trianonskej mierovej zmluve z roku 1920 bolo mesto pridelené Maďarsku a stalo sa hlavným mestom južného kraja Bács-Bodrog .
Mesto má niekoľko múzeí a galérií , väčšin z nich je so stálymi expozíciami.
István TURRA múzeum (exponáty  bývalého miestneho života), István Nagy galéria (zbierka obrazy od autora Naga), a Bunjevci House ( Bunjevci a ich tradície).
Od Baji na juh sa rospriestera Duna-Drava Nemzeti Park | Dunaj/Drava narodný park|.
ddnp.nemzetipark.gov.hu/
Prechádzame pozdĺž Dunaja od Baji k hraniciam so Srbskom.
Dunaj-Drava národný park bol založený v roku 1996,  kraj  bol vyhlásený za chránené územie, pre záplavy (? počas záplav). 


MOHÁCS
hu.wikipedia.org/wiki/Mohács

(chorvátsky : Moháči, nemecky : Mohatsch, Moosachu, srbské : Мохач), takmer 2Nocľah - 1. deň0 tisíc obyvateľov.
Dňa 29. augusta 1526 sa tu uskutočnila historická bitka , pri ktorej maďarská armáda  utrpela zdrvujúcu porážku od silnejšej tureckej armády.
Po príchode do Ujmohacsu kto ma záujem, môže kompou prejsť cez Dunaj do Mohacsu.

Budzsak – Karapancsa
Tanya - usadlosť
Emlékmú Szobor – pamätník,  socha
Kozúti Hid - cestný most
Templom - kostol
Kápolna - kaplnka
piros arany - červené zlato


NOCĽAH
Baja - Danube
GPS: N 46 10 36,7 ; E 18 57 00,8