Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie patrí medzi niekoľko životne dôležitých prvkov, ktoré dávajú každému mestu správnu atmosféru. Aj tie najkrajšie ulice s cennými, nádherne zreštaurovanými budovami by boli bez osvetlenia zaujímavé iba spolovice. Verejné osvetlenie v dnešnej modernej dobe však nie je Verejné osvetlenieiba nevyhnutnou súčasťou mestského centra, ale aj neodmysliteľnou podmienkou fungovania celého dopravného systému každého mesta.
Opravy a údržbu verejného osvetlenia na území mesta vykonáva firma Petmas s.r.o. na základe zmluvy, a to na objednávku zodpovedného pracovníka oddelenia životného prostredia Mestského úradu.

Sieť verejného osvetlenia bola z veľkej časti vybudovaná v druhej polovici minulého storočia, čo ovplyvňuje aj jej súčasný stav. Zahŕňa približne 1 700 svetelných bodov a ich počet s realizovanou výstavbou stále narastá. V rámci údržby a opráv sú najstaršie svietidlá postupne menené za modernejšie a výkonnejšie. Je to podmienené množstvom finančných prostriedkov, pričom ročne sa na opravy a údržbu vynakladá cca 70tis. € . Zapínanie a vypínanie jednotlivých okruhov verejného osvetlenia je riadené automaticky fotobunkou.

Všetky poruchy verejného osvetlenia môžu občania nahlásiť na oddeleni životného prostredia, tel. číslo 0905 255 614, e-mail: dusan.chudy@mpspezinok.sk alebo kvetoslav.pavlicek@msupezinok.sk. Mimo pracovnej doby MsÚ je možné použiť telefónne číslo Mestskej polície - 159.