Komunikácie

Mestom Pezinok prechádzajú dve cesty druhej triedy a jedna cesta tretej triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a v správe Regionálnych ciest Bratislava

  • Cesta  II. triedy  II/502 Bratislava-Modra - ul. Myslenická, Bratislavská, Jesenského, Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká
  • Cesta  II. triedy  II/503 - výpadovka na Senec a na Malacky, Viničnianská cesta, Malacká cesta
  • Cesta III. triedy III/5025 - výpadovka na Šenkvice


Sieť miestnych komunikácií na území mesta Pezinok tvoria všeobecne prístupné a užívané komunikácie o celkovej dĺžke 52,9km.
 

Informácie, podnety a pripomienky k stavu miestnych komunikácií vrátane dopravného značenia možno volať na oddelenie životného prostredia Mestského úradu v Pezinku, Ing. Tomáš Buzgo, telefón: 033/6901 501, e-mail: tomas.buzgo@msupezinok.sk.