Zástupcovia primátora

Mgr. Mária Wagingerová
- školstvo, sociálna oblasť a kultúra
tel.: 033/6901 101, e-mail: maria.wagingerova@msupezinok.sk

Ing. Marián Šipoš
- územné plánovanie a mestský rozvoj, majetok mesta a hospodárenie
tel.: 033/6901 101, e-mail: marian.sipos@msupezinok.sk