• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
  • Elektronické služby
  • eGovernment
  • GIS Pezinok
  • Verejné obstarávanie
  • Odchyt psov
  • Ponuka práce

Projekty a granty

Hlavným zdrojom financovania mesta Pezinok je mestský rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán mesta - Mestské zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom mesta rôzne mimorozpočtové zdroje.
Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Projekty od roku 2019

V nasledujúcom prehľade sa nachádzajú  informácie o projektoch, ktoré mesto Pezinok získalo od roku 2019.

 

Projekty do roku 2018

V nasledujúcom prehľade sa nachádzajú informácie o projektoch mesta Pezinok do roku 2018.