Dôležité kontakty

Polícia
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
033/690 11 82
159 - linka tiesňového volania
Meisslova 5, 902 01 Pezinok
033/641 23 33
158 - linka tiesňového volania
Šenkvická 14, 902 01 Pezinok
096/152 11 11
Hasiči
Hasičská 4, 902 01 Pezinok
033/640 30 62 (veliteľ zmeny hasič. stanice)
150 - linka tiesňového volania
Zdravotná starostlivosť
Hollého 2, 902 01 Pezinok
033/2424 + klapka (jednotlivé klapky nájdete tu)
Bratislavská 85, 902 01 Pezinok
0918 080 112
155 - linka tiesňového volania
Poruchy (voda, plyn, elektrina, cesty, verejné osvetlenie)
Pracovníci Mestského úradu (telefonické a e-mailové kontakty na pracovníkov Mestského úradu v Pezinku)
Organizácie mesta Pezinok (telefonické kontakty na organizácie mesta Pezinok)