• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Rozpočet mesta na rok 2019

 
 1. KOMENTÁR K ROZPOČTU
 2. PRÍJMY MESTA
 3. VÝDAVKY MESTA
 4. REKAPITULÁCIA
 5. UZNESENIE č. 27/2019